Masteruddannelse – Undervisning og læring.

Modulet er et led i Masteruddannelsen i Didaktik, kulturmøder og forandringsprocesser til 60 ECTS som tages over 2 år og har til formål at kvalificere den færdiguddannede master til at kunne varetage højt kvalificerede undervisningsmæssige og organisatoriske funktioner indenfor offentlige og private organisationer, der beskæftiger sig med undervisning. Modulerne kan søges enkeltvist igennem www.ilinniarqinneq.gl, eller som en hel uddannelse via www.uni.gl

Mål

Den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer indenfor undervisning og læring med særligt henblik på:

 • Didaktik, læring og dannelse
 • Kultur- og sprogmøder
 • Lærer- og underviserrollen, relationer og læringskultur

  Målgruppe

  Uddannelsen henvender sig til undervisere, herunder lærere og pædagogiske ledere indenfor folkeskolens ældste trin, på gymnasiale uddannelser, brancheskoler og professionsuddannelser.

  Indhold

  På modulet undervises i teorier om didaktiske udfordringer i forhold til elevers og studerendes læring og dannelse. Lokale, regionale og globale problemstillinger inddrages løbende, herunder elevers kulturelle forudsætninger og identitet samt sprogmøder mellem lærere og elever og elever indbyrdes. Der undervises desuden i den særlige betydning, lærerens rolle og relationer har for klasserumskultur og motivation.

   Metodisk er der fokus på kvantitative og kvalitative metoder, herunder observation og interview.

   De studerende introduceres ved modulets begyndelse for akademisk praksis i tilknytning til undervisning, studiet og opgaveskrivning.

  Klik på følgende link for at downloade Studieordningen for Master i Didaktik, Kulturmøder og Forandringsprocesser

  Krav til deltagerne

  At man har bestået videregående uddannelse som fx bachelor, professionsrettet bachelor eller anden videregående uddannelse suppleret med gymnasialt pædagogikum eller erhvervspædagogikum, samt har mindst to års relevant erhvervserfaring.

  Ansatte der ikke arbejder i folkeskolen skal påregne et deltagergebyr på 15.000,00 kr for dette modul.

  Om

  2022-21
  Dansk
  Institut for Læring
  Steen Bech, Institut for Læring
  Internater i Nuuk og On-line mellem internater
  05.09.2022 - 09.09.2022
  Ansøgningsfrist: 1. marts, 2022
  Antal afhænger af optagne ansøgere
  5 dage à 8 timer, samt 3x on-line undervisning. Opgaveaflevering og eksamen