Masteruddannelse – udviklings- og forandringsprocesser

Modulet er et led i Masteruddannelsen i Didaktik, kulturmøder og forandringsprocesser til 60 ECTS som tages over 2 år og har til formål at kvalificere den færdiguddannede master til at kunne varetage højt kvalificerede undervisningsmæssige og organisatoriske funktioner indenfor offentlige og private organisationer, der beskæftiger sig med undervisning. Modulerne kan søges enkeltvist igennem www.ilinniarqinneq.gl, eller som en hel uddannelse via www.uni.gl

Mål

Den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer indenfor udviklings- og forandringsprocesser med særligt fokus på:

  • Professionslæring og samarbejde
  • Udviklingsledelse og organisation
  • Aktionsforskning og evaluering

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til undervisere, herunder lærere og pædagogiske ledere indenfor folkeskolens ældste trin, på gymnasiale uddannelser, brancheskoler og professionsuddannelser.

Indhold

På modulet er udviklings- og forandringsprocesser i centrum, og perspektivet udvides fra klasserummet til organisationen. Der arbejdes med professions- og organisationsteori med særligt henblik på forandringsprocesser inden for uddannelsesverdenen i et nutidigt og historisk perspektiv. Overgange mellem forskellige uddannelsesniveauer inddrages.

Metodisk er der fokus på aktionsforskning, design-baseret forskning samt diskursanalyse.

Klik på følgende for at downloade Studieordningen for Master i Didaktik, Kulturmøder og Forandringsprocesser

Krav til deltagerne

At man har bestået videregående uddannelse som fx bachelor, professionsrettet bachelor eller anden videregående uddannelse suppleret med gymnasialt pædagogikum eller erhvervspædagogikum, samt har mindst to års relevant erhvervserfaring.

Ansatte der ikke arbejder i folkeskolen skal påregne et deltagergebyr på 15.000,00 kr for dette modul.

Om

2022-20
Dansk
Institut for Læring
Steen Bech, Institut for Læring
Internater i Nuuk og On-line mellem internater
1. Modul: 5.-9. september, 2022 og 2. Modul: forventes afholdt primo februar 2023
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2022
Antal afhænger af optagne ansøgere
5 dage à 8 timer, samt 3x on-line undervisning. Opgaveaflevering og eksamen