Udeskole i alle fag

Udeskole er en pædagogisk arbejdsform, hvor undervisningen regelmæssigt foregår udenfor klasselokalet eller skolens mure i et samspil med klasserumsundervisning. Udeskole arbejder med fagenes læringsmål og kan praktiseres i alle fag. Denne stedbaseret og elevaktiverende didaktik kan øge elevers motivation og læring og give større arbejdsglæde hos lærere.

Mål

At introducere udeskole som pædagogisk/didaktisk arbejdsform så kursisterne får redskaber og ideer til at praktisere udeskole i deres undervisning. Kursisterne vil endvidere få teori- og forskningsbaserede argumenter for udeskole, særligt i en grønlandsk kontekst. Hvis der er interesse for det, kan skolen indgå i forsknings-udviklingsprojektet om udvikling af udeskole i Grønland og blive en del af et landsdækkende og internationalt netværk for fagprofessionelle, der arbejder med udeskole.

Målgruppe

Lærere i folkeskolen i alle fag.

Indhold

Kurset er en introduktion til udeskole, hvor teori og nyeste forskning præsenteres og omsættes til aktivitetsforslag og ’take home’-aktiviteter. Dagene vil være en god blanding af oplæg og ’hands on’ aktiviteter, eksempler og workshop, hvor kursisterne under vejledning kan udeskoleforløb i egen undervisning.

Krav til deltagerne

Aktiv deltagelse og påklædning til at være udendørs under dele af kurset. Imellem de to kursusgange skal kursisterne gennemføre et udeskoleforløb i deres egen undervisning, som de præsenterer for hinanden på 2. kursus, og hvor der gives tid til erfaringsudveksling og idéudvikling.

Om

2021-06
Dansk
Institut for Læring
Kirsten Føns Institut for læring / Uddannelsesstyrelsen
Lokalt
Efter aftale med Institut for læring, Uddannelsesstyrelsen og den enkelte skole.
Ansøgningsfrist: 1. marts 2021
Minimum 5 personer max 20 personer
48 timer fordelt på: 2 gange 3 dage à 8 timer + undervisningsforsøg imellem kursusgangene.