Seksuel sundhed, seksualundervisning og køn

En måde at forebygge at børn og unge oplever seksuelle overgreb er at de får forståelse for egne grænser og til hvad seksuel sundhed er for dem. Det kan de få gennem en alderssvarende og normkritisk seksualundervisning i folkeskolen. Med dette kursus ønsker vi at bidrage til at seksualundervisningen i folkeskolen bliver inspirerende, normkritisk og at læreren får indsigt i og redskaber til at varetage seksualundervisningen. Kurset har til hensigt at give lærere i folkeskolen et godt afsæt til at støtte børn og unge i deres seksuelle udvikling og kønsidentitetsdannelse, samt bidrage til at de udvikler seksuel sundhed.

Mål

  • viden om hvad begreber som seksuel sundhed, seksualitet og kønsidentitetsdannelse handler om.

  • forståelse for sammenhængen mellem lærerens forståelse for mangfoldigheden indenfor seksuelle orienteringer, og det at planlægge, gennemføre og evaluere seksualundervisning i folkeskolen.

  • erfaringer med at planlægge, gennemføre og evaluere seksualundervisning for elever på alle skolens trin.

  • indsigt i hvordan man som lærer kan håndtere mødet med elever som har været udsat for seksuelle krænkelser.

Målgruppe

Lærere i folkeskolen grundskolen og ungdomsskoler

Indhold

Kurset giver en faglig viden om seksuel sundhed og køn, samt didaktiske principper for at gennemføre seksualundervisning. Der introduceres til fagbegreber, hvordan lærere skaber en kontrakt med eleverne samt hvad læreren skal være opmærksom på ved mistanke om at en elev har været udsat for seksuelle overgreb. I kurset arbejdes der med planlægning af undervisning til egen målgruppe. Der vil være mulighed for at arbejde trinvis, når der skal udarbejdes undervisningsmaterialer.

I kursusforløbet gennemføres en seksualundervisning, hvor der efterfølgende gives supervision i form af en didaktisk samtale mellem kursusdeltager og underviser fra Ilinniarfissuaq.

Krav til deltagerne

  • Nysgerrighed ift. emnet

  • Interesse for at undervise i seksualundervisningen i folkeskolen (i fagene personlig udvikling, idræt og biologi)

Om

2021-04
Dansk og grønlandsk eller med mulighed for tolkning til grønlandsk
Agnete Klitsø, Lisa Korneliussen og Kamilla Frimodt Madsen, Institut for læring
Lokalt
Forslag til Kursusdage: En mulighed: Kursus i august 2021; Onsdag d. 04.08 -fredag d. 06.08 Anden mulighed: Kursus i oktober 2021; Mandag d.18.10 - tirsdag d. 19.10
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2021
42,5 timer i alt fordelt på: 5 dage à 8 timer ● 3 kursusdage af 8 timer plus 2 afsluttende kursusdage af 8 timer 1 time pr. kursusdeltager ● Vejledning i forhold til kursusdeltagernes egen seksualundervisning mellem kursets første og sidste del 1½ timer pr. kursusdeltager ● Supervision i form af didaktisk samtale møde med underviserne enten digitalt eller ved fysisk fremmøde