Matematikundervisning og geometri

(indgår som modul 1 i Kompetenceudviklingsforløb for matematikundervisere - se opslag på hjemmesiden - 7,5 ECTS-point)

Mål

Kompetencemål:

Det er målet, at læreren gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • anvende nyere teorier om elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med geometri og måling til begrundet at målsætte, designe, planlægge, gennemføre og evaluere samt udvikle undervisning i geometri og måling.

Vidensmål:

Læreren har efter endt forløb viden om forskning og teoridannelse inden for:

 • undervisningsmetoder der understøtter motivation og kreativ virksomhed
 • matematikundervisning, som kan facilitere elevers læring og faglige progression
 • plangeometri med inddragelse af digitale værktøjer, konstruktion og tegnemåder,
 • flytningsgeometri med analyse af symmetri og mønstre samt undersøgende virksomhed
 • rumgeometri, rumlige figurer og deres egenskaber samt mulige anvendelser af
 • digitale værktøjer
 • it i geometriundervisningen.

Færdighedsmål:

Læreren har efter endt forløb færdigheder i at

 • planlægge motiverende og inspirerende matematikundervisning, som får elever til at engagere sig i matematiske aktiviteter
 • begrunde sammenhænge inden for plan- og flytningsgeometri, herunder at gennemføre eksperimenter som baggrund for undervisningen
 • anvende rumlige figurers egenskaber bl.a. med inddragelse af digitale værktøjer
 • integrere it i geometriundervisningen.

Målgruppe

Læreruddannede matematikundervisere der varetager undervisning i normalklasser og specialklasser samt fagvejledere i matematik.

Indhold

Det grundlæggende princip i tilrettelæggelsen af geometri undervisning er en eksperimenterende undersøgende tilgang. I modulet arbejdes der med aktiviteter der efterfølgende afprøves i lærerens egen undervisning

 IT inddrages, hvor det er relevant.

 Implementering af teknologiforståelse i matematikfaget belyses gennem aktiviteter

 Forløbet afvikles med to intenater med en mellemlæggende arbejdsperiode, hvor der arbejdes med undervisningsforløb.

Forløbet afsluttes med en intern evaluering

Krav til deltagerne

Deltagerne SKAL have lærereksamen

Om

2023-02
Der undervises på dansk og grønlandsk.
Erik Christiansen fra Ilinniarfissuaq og Ane Fleischer fra Uddannelsesstyrelsen
Regionalt eller centralt
Internater placeres i efteråret og foråret
Ansøgningsfrist: 1. marts 2023
Minimum 8, maximum 20
2 gange 4 dage á 8 timer, i alt 64 timer + 16 timer til litteraturlæsning