Matematikundervisning for elever med særlige behov

(indgår som modul 1 i Kompetenceudviklingsforløb for matematikundervisere - se opslag på hjemmesiden - 7,5 ECTS-point)

Mål

Kompetencemål:

Det er målet, at læreren gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at:

- træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg på baggrund af indsigt i teorier og nyere forskning om læring hos og undervisning af elever med særlige behov i matematikundervisningen

- planlægge, gennemføre og evaluere differentieret matematikundervisning, der fremmer inklusion af elever med særlige behov samt udvælge relevante hjælpemidler på baggrund af konkrete behov

Vidensmål:

Læreren har efter endt forløb viden

 • om elever, som kan have matematikvanskeligheder eller særligt talent i matematik samt deres mulige kendetegn
 • om og kan kende adfærdsbeskrivelser, definitioner, diagnoser og årsager, der ligger til grund for en kategorisering af elever som har særlige behov i matematikundervisningen 
 • om tidlig indsats i matematikundervisningen 
 • om betydningen af elevers sproglige udvikling, herunder hverdagssprog og fagsprog

  Færdighedsmål:

Læreren har efter endt forløb færdigheder i at:

 • kunne anvende metoder og pædagogisk og didaktisk teori til at identificere og undersøge praksisnære og teoretiske pædagogiske problemstillinger
 • kunne beskrive, formulere og formidle relevante matematisk didaktiske problemstillinger og foreslå handlemuligheder inden for matematikundervisning 
 • kunne identificere matematikdidaktiske problemstillinger
 • kunne analysere, dokumentere, vurdere og evaluere praksis
 • kunne inddrage eksperimenterende og undersøgende tilgang til undervisningen

   Målgruppe

   Læreruddannede matematikundervisere der varetager undervisning i normalklasser og specialklasser samt fagvejledere i matematik.

   Indhold

   Definitioner, beskrivelser samt afgrænsninger af begreberne dyskalkuli og matematikvanskeligheder.

   Identificering af elever med/i vanskeligheder i matematikundervisningen ud fra screeningsmaterialer.

   Kommunikation, sprog og begreber i matematikundervisningen med fokus på elever med matematikvanskeligheder.

   Inddragelse af faglig læsning i matematik i den daglige undervisning.

   IT inddrages, hvor det er relevant.

   Implementering af teknologiforståelse i matematikfaget belyses gennem aktiviteter

   Forløbet afvikles med to internater med en mellemlæggende arbejdsperiode, hvor der arbejdes med undervisningsforløb.

   Forløbet afsluttes med en intern evaluering

   Krav til deltagerne

   Deltageren SKAL have en lærereksamen

   Om

   2023-01
   Der undervises på dansk og grønlandsk.
   Erik Christiansen fra Ilinniarfissuaq og Ane Fleischer fra Uddannelsesstyrelsen
   Regionalt eller centralt
   Internater placeres i efteråret og foråret
   Ansøgningsfrist: 1. marts 2023
   Minimum 8, maximum 20
   2 gange 4 dage á 8 timer, i alt 64 timer+ 16 timer til litteraturlæsning