Matematikundervisning for elever med særlige behov

Dette modul/kursus henvender sig til matematikundervisere der varetager undervisning i normalklasser og specialklasser eller er fagvejledere i matematik og har brug for at få mere viden om dyskalkuli, matematikvanskeligheder og identificering af elever med/i vanskeligheder. Modulet indgår også som Modul1 af fire moduler i uddannelsesforløbet Kompetenceudvikling af matematikundervisere og er på 7,5 ECTS-point (Se opslaget under Uddannelser på hjemmesiden)

Mål

Kompetencemål:

Det er målet, at læreren gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • træffe, begrunde og vurdere pædagogiske og didaktiske valg på baggrund af indsigt i teorier og nyere forskning om læring hos og undervisning af elever med særlige behov i matematikundervisningen
 • planlægge, gennemføre og evaluere differentieret matematikundervisning, der fremmer inklusion af elever med særlige behov samt udvælge relevante hjælpemidler på baggrund af konkrete behov

Vidensmål:

Læreren har efter endt forløb viden

 • om elever, som kan have matematikvanskeligheder eller særligt talent i matematik samt deres mulige kendetegn
 • om og kan kende adfærdsbeskrivelser, definitioner, diagnoser og årsager, der ligger til grund for en kategorisering af elever som har særlige behov i matematikundervisningen
 • om tidlig indsats i matematikundervisningen
 • om betydningen af elevers sproglige udvikling, herunder hverdagssprog og fagsprog

Færdighedsmål:

Læreren har efter endt forløb færdigheder i at

 • kunne anvende metoder og pædagogisk og didaktisk teori til at identificere og undersøge praksisnære og teoretiske pædagogiske problemstillinger
 • kunne beskrive, formulere og formidle relevante matematisk didaktiske problemstillinger og foreslå handlemuligheder inden for matematikundervisning
 • kunne identificere matematikdidaktiske problemstillinger
 • kunne analysere, dokumentere, vurdere og evaluere praksis
 • kunne inddrage eksperimenterende og undersøgende tilgang til undervisningen

  Målgruppe

  Matematikundervisere der varetager undervisning i normalklasser og specialklasser samt fagvejledere i matematik.

  Indhold

  Definitioner, beskrivelser samt afgrænsninger af begreberne dyskalkuli og matematikvanskeligheder.

  Identificering af elever med/i vanskeligheder i matematikundervisningen ud fra screeningsmaterialer.

  Kommunikation, sprog og begreber i matematikundervisningen med fokus på elever med matematikvanskeligheder.

  Inddragelse af faglig læsning i matematik i den daglige undervisning.

  IT inddrages, hvor det er relevant.

  Implementering af teknologiforståelse i matematikfaget belyses gennem aktiviteter

  Forløbet afvikles med to internater med en mellemlæggende arbejdsperiode, hvor der arbejdes med undervisningsforløb.

  Forløbet afsluttes med en intern evaluering

  Krav til deltagerne

  Deltageren skal have en lærereksamen

  Om

  2021-02
  Der undervises på dansk og grønlandsk.
  Erik Christiansen fra Ilinniarfissuaq og Ane Fleischer fra Uddannelsesstyrelsen
  Regionalt eller centralt
  Internater placeres i efteråret og foråret
  Ansøgningsfrist: 1. marts 2021
  Minimum 8, maximum 20
  2 gange 4 dage á 8 timer, i alt 64 timer+ 16 timer til litteraturlæsning