Kompetenceudvikling af matematiklærere

Uddannelsen er en deltidsuddannelse. Sædvanligvis er de studerende ansat i en fuldtidsstilling, hvor der fra arbejdsgiveren ydes en reduktion i den enkeltes timetal. Deltagelse i uddannelsen anses derfor som en del af den studerendes arbejde.

Målgruppe

Uddannede lærere, der underviser i matematik uden at have linjefag i matematik. Uddannede lærere, der underviser i matematik med en ældre linjefagseksamen.

Formål

Målet er, at den enkelte skole i samarbejde med den/de lærer der søger, tilrettelægger et udviklingsforløb, hvor den enkelte lærer får et kompetenceløft i matematikfaget.

En lærer, der har linjefag i matematik, og som ønsker at blive opdateret omkring nyere matematikdidaktiske forskning og undervisningsmetoder herunder tilgang til nyere undervisningsmaterialer, kan vælge et eller flere af de udbudte moduler.

Efter endt modul, kan der udstedes modulbevis.

Indhold

Indholdet i efteruddannelsesforløbet ligger meget op til studieordningen for læreruddannelsen 2018. Denne findes på: www.uni.gl

Med udgangspunkt i læreplanen diskuteres et overordnet syn på undervisningen i matematik, det faglige indhold og forskellige tilgange til en eksperimenterende og undersøgende undervisning.

Faget er inddelt i fire faglige moduler:

  • Tal og algebra
  • Stokastik (statistik og sandsynligheds regning)
  • Elever med særlige behov
  • Geometri
  • Eksamensmodul

Krav til deltagerne

Deltageren SKAL have en lærereksamen

Omfang

Uddannelsen er en deltidsuddannelse. Sædvanligvis er de studerende ansat i en fuldtidsstilling, hvor der fra arbejdsgiveren ydes en reduktion i den enkeltes timetal. Deltagelse i uddannelsen anses derfor som en del af den studerendes arbejde. 

Der er internater under studiet, hvor der er der er mødepligt til undervisningen samt krav om aktiv deltagelse i undervisning.

Internaterne forbinder teori og praksis, hvor der udarbejdes skriftlige/mundtlige opgaver i alle moduler. Opgaverne tager udgangspunkt i konkret praksis. I perioder mellem internater afprøves udarbejdede undervisningsforløb med egne elever. Feedback og sparring vil foregå online på nettet mellem underviser og i samarbejde med medstuderende.

De fire moduler plus eksamensmodul udløser i alt 40 ECTS-point hvilket timemæssigt omregnes til 350 timer. Timerne dækker alt arbejde i forbindelse med kurset.

Om

2023-10
Der undervises på dansk og grønlandsk
Undervisere fra Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen
Regionalt eller lokalt afhængig af antal tilmeldte
Datoer sættes senere
Ansøgningsfrist: 1. marts 2023
Minimum 8 på et hold
2023 - 2024 : modul 3 og 4