Kompetenceudvikling af matematiklærere

En lærer, der har linjefag i matematik, og som ønsker at blive opdateret omkring nyere matematikdidaktiske forskning og undervisningsmetoder herunder tilgang til nyere undervisningsmaterialer.En lærer, der ikke har linjefag i matematik, kan tage alle moduler og indstille sig til eksamensmodulet og opnå linjefags kompetence i faget matematik.

Målgruppe

Lærere, der ikke har linjefag i matematik, og som ønsker at opnå viden og færdigheder indenfor matematiske fagområder eller ønsker at opnå linjefagskompetence i faget matematik.

Lærere, der har linjefag i matematik, og som ønsker at blive opdateret omkring nyere matematikdidaktisk forskning og undervisningsmetoder herunder tilgang til nyere undervisningsmaterialer.

Formål

Målet er at den enkelte lærer får kompetenceløft indenfor matematikundervisningen.

Indhold

 • Med udgangspunkt i læreplanen diskuteres et overordnet syn på undervisningen i matematik, det faglige indhold og forskellige tilgange til en eksperimenterende og undersøgende undervisning.

  Forløbet er inddelt i fire faglige moduler. Efter endt modul udstedes modulbevis. Efter gennemførelse af alle fire moduler kan læreren vælge eksamensmodulet og få linjefagskompetence i faget matematik.

  • Matematikundervisning med fokus på elever med særlige behov 7,5 ECTS-point
  • Matematikundervisning med fokus på geometri 7,5 ECTS-point
  • Matematikundervisning med fokus på stokastik (statistik og sandsynlighed) 7,5 ECTS-point
  • Matematikundervisning med fokus på tal, algebra og funktioner 7,5 ECTS-point
  • Eksamensmodul 10 ECTS-point

  Modulerne tænkes udbudt gennem en årrække. I skoleåret 2022/2023 udbydes modul 3 og 4, se beskrivelserne her, link til kursus og i skoleåret 2023/2024 vil modul 1 og 2 blive udbudt. De efterfølgende år vil modulerne blive udbudt efter behov og efterspørgsel.


Krav til deltagerne

Ansøgeren skal være uddannet lærer. Det er et krav, at den enkelte skole i samarbejde med den lærer der søger, tilrettelægger et udviklingsforløb, så den enkelte lærer får et kompetenceløft i matematikfaget.
De moduler der er relevante for den enkelte lærer, udvælges.

Omfang

Hvert modul har et omfang på 2 gange 4 dage á 8 timer, i alt 64 timer + 16 timer til litteraturlæsning (80 timer pr. modul). De fire moduler plus eksamensmodulet udløser i alt 40 ECTS-point hvilket timemæssigt omregnes til 350 timer. Timerne dækker alt arbejde i forbindelse med kurset.

Der er to internater under hvert modul. I perioder mellem internater arbejdes der med opgaver, som har relevans med egne elever. Feedback og sparring vil foregå online på nettet mellem underviser og i samarbejde med medstuderende.

Om

2022-10
Der undervises på dansk og grønlandsk
Undervisere fra Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen med flere
Regionalt eller lokalt afhængig af antal tilmeldte
Internater datosættes senere
Ansøgningsfrist: 1. marts 2022
Minimum 8 på et hold
2022 - 2023 (modul 3 og 4)