Kompetenceudvikling af matematiklærere

En lærer, der har linjefag i matematik, og som ønsker at blive opdateret omkring nyere matematikdidaktiske forskning og undervisningsmetoder herunder tilgang til nyere undervisningsmaterialer. En lærer, der ikke har linjefag i matematik, kan tage alle moduler og indstille sig til eksamensmodulet og opnå linjefags kompetence i faget matematik.

Målgruppe

Undervisere der underviser i matematik uden at have linjefag i matematik. Undervisere der underviser i matematik med en ældre linjefagseksamen.

Formål

Målet er, at den enkelte skole i samarbejde med den lærer der søger, tilrettelægger et udviklingsforløb, hvor den enkelte lærer får et kompetenceløft i matematikfaget.
De moduler der er relevante for den enkelte lærer, udvælges.
En lærer, der har linjefag i matematik, og som ønsker at blive opdateret omkring nyere matematikdidaktiske forskning og undervisningsmetoder herunder tilgang til nyere undervisningsmaterialer, kan vælge et eller flere af de udbudte moduler.
Efter endt modul, kan der udstedes modulbevis.
En lærer, der ikke har linjefag i matematik, kan tage alle moduler og indstille sig til eksamensmodulet og opnå linjefags kompetence i faget matematik.

Indhold

Indholdet i efteruddannelsesforløbet ligger meget op til studieordningen for læreruddannelsen 2018. Denne findes på: www.uni.gl
Med udgangspunkt i læreplanen diskuteres et overordnet syn på undervisningen i matematik, det faglige indhold og forskellige tilgange til en eksperimenterende og undersøgende undervisning.
Der arbejdes med en del konkrete aktiviteter som et centralt element for at forbinde aktiviteterne med emnets rolle i problemløsningen.
Der vil gennem hele kurset lægges fokus på centrale begreber.
IT inddrages som et naturligt redskab i undervisningen.
Ligeledes vil løbende evaluering og anvendelse af trintest resultater indgå som et redskab

Moduler

Modul 1A og 1B kan læses samtidig.
Modul 1A (7,5 ECTS). Tal og algebra.
Modul 1B (7,5 ECTS). Geometri.
Modul 2A og 2B kan læses samtidig.
Modul 2A (7,5 ECTS). Stokastik.
Modul 2B (7,5 ECTS). Elever med særlige behov.
Modul 3: Eksamensmodul. 10 ECTS

Krav til deltagerne

At man er uddannet lærer.

Omfang

Uddannelsen er en deltidsuddannelse. Sædvanligvis er de studerende ansat i en fuldtidsstilling, hvor der fra arbejdsgiveren ydes en reduktion i den enkeltes timetal. Deltagelse i uddannelsen anses derfor som en del af den studerendes arbejde.
Der er internater under studiet, hvor der er der er mødepligt til undervisningen samt krav om aktiv deltagelse i undervisning.
Internaterne forbinder teori og praksis, hvor der udarbejdes skriftlige opgaver i alle moduler. Opgaver tager udgangspunkt i konkret praksis. Opgavernes omfang er på 6-8 sider.
Hensigten er, at den enkelte skole i samarbejde med den lærer, der søger, tilrettelægger et udviklingsforløb. Læreren sammensætter selv dit uddannelsesforløb med udvalgte moduler.
Det forventes at læreren ligger 222 arbejdstimer i uddannelsen. Dette er inklusiv internater, eventuelle rejser og en ugentlig arbejdsdag over 36 uger.
Ved afslutningen af hvert modul udstedes et modulbevis.

Om

2019-38
Der undervises på dansk og grønlandsk
Undervisere fra Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen med flere
Regionalt eller lokalt afhængig af antal tilmeldte
MODUL 1A og 1B: 40 timer i september, 40 timer i januar og skriftlig opgave i maj, som bedømmelse af hver studieenhed. MODUL 2A og 2B: 40 timer i september, 40 timer i januar og skriftlig opgave i maj, som bedømmelse af hver studieenhed. Modul 3: 32 timer i september, samt skriftlig og mundtlig eksamen i februar.
Minimum 8 på et hold