Diplomuddannelse - Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling.

Modulet er et led i Diplomuddannelsen i ledelse til 60 ECTS har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at varetage opgaver inden for ledelse og organisering, herunder at indgå ledelsesmæssigt i tværfaglige og tværgående samarbejder samt selvstændigt udvikle egen ledelsespraksis.

Mål

Formålet med modulet er, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at:

"Udvikle og lede professionelle relationer, der understøtter kompetencer, kvalitet og resultater i forhold til organisationens opgaver og behov."

Studieordning i Diplom i ledelse, findes på: www.pisortat.ninuuk.gl

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet ledere og kommende ledere i folkeskolen.

Indhold

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

 • Samfundsmæssige og organisationsspecifikke rammevilkår og ressourcer med betydning for de professionelle relationer i og uden for organisationen.
 • Teorier om magt, motivation, læring og dynamik på gruppe- og individniveau.
 • Teorier om og metoder til professionelle samtaler, personale- og kompetenceudvikling.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

 • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og relationer med medarbejdere og andre aktører i og uden for organisationen.
 • Strukturere og udvikle professionelle relationer og samarbejde i egen organisation ved anvendelse af teknologier, metoder og data.
 • Anvende ledelsesinformation og metoder til at understøtte medarbejdernes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

 • Etablere, udvikle og lede relationer, der understøtter samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resultater i forhold til løsning af organisationens opgaver og behov.
 • Lede lærings- og udviklingsforløb med henblik på realisering af den ønskede effekt for faglighed og opgaveløsning i organisationen.

  Krav til deltagerne

  At man er folkeskolelærer, er leder og at man har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

  Uddannelsen udbydes i samarbejde med Pisortatut Ilisimatusarfik / Ledelsesakademiet, Nuuk og Erhvervsakademiet UCL, Dk

  Om

  2022-41
  Der undervises på dansk
  Institut for læring / Ledelsesakademiet
  Nuuk, evt. On-line
  Dato for internat i forår 2023 er ikke fastsat. Ud over dette er der efterfølgende on-line undervisning.
  Ansøgningsfrist: 1. marts, 2022
  Afhænger af optagne ansøgere
  5 dage à 8 timer, samt 3x on-line undervisning. Opgaveaflevering og eksamen.