Diplomuddannelse - Det personlige lederskab og forandring

Modulet handler om dig og dit lederskab i din organisation. Vil du styrke dit personlige lederskab? På modulet får du udviklet din ledelsesidentitet, så du kan praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.

Mål

Styrk dit personlige lederskab

I modulet vil du møde metoder og den nyeste teori og forskningsviden om det personlige lederskab. Teorier og metoder, som hele tiden sættes i spil i forhold til egen og andres praksisviden via drøftelser, øvelser og refleksion.

 Studieordning i Diplom i ledelse, findes på dette link: Diplomuddannelsen i ledelse (ucl.dk)

Målgruppe

Uddannelsen er målrettet ledere og kommende ledere i folkeskolen.

Indhold

Du lærer at forstå teorier, metoder og praksis om:

 • det personlige lederskab
 • kommunikationens betydning for ledelsesmæssig praksis
 • sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis.

 Du vil gennem dit personlige lederskab kunne identificere, analysere, vurdere og gøre brug af teori og metoder til at:

 • skabe mening og legitimitet
 • udvikle tillid og samarbejdsevne
 • engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger.

  For at skabe effektfuld læring må du regne med at skulle arbejde videre med temaerne mellem undervisningsgangene (aktionslæring), at du tilknyttes en meningsfuld studiegruppe, og at du undervejs nedfælder læring og refleksioner i en læringslog.

  Du kommer bl.a. til at arbejde med:

  • Forskellige perspektiver på kommunikation og betydningen heraf for skabelse af ledelse og forandring
  • Ledelse som selvskabt ledelse, person og rolle, magt og autoritet, ledelsesrummet
  • Egen lederprofil – styrker og udviklingsområder
  • Det tværgående lederskab og samskabelse
  • Refleksiv ledelse og refleksion i praksis
  • Responderende og nærværende lederskab
  • Filosofisk ledelse og etik
  • Lederskabet i kompleksitet

  Krav til deltagerene

  At man er folkeskolelærer, er leder og at man har mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

  Om

  2024-22
  Dansk
  Institut for læring / UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
  Nuuk, evt. On-line
  Dato for forløb i forår 2025 er ikke fastsat. Ud over dette er der efterfølgende on-line undervisning.
  Ansøgningsfrist: 1. marts 2024
  Afhænger af optagne ansøgere
  5 dage à 8 timer on-line, samt 3x on-line undervisning. Evt. 1 on-line dag pr måned. Opgaveaflevering og eksamen.