Behovsorienteret kursus

Skolen kan definere specifikke udfordringer og udviklingsområder som skolen ønsker sparring til

Mål

Skolen fremsender en beskrivelse af en aktuel problemstilling eller et ønske om udvikling.
Der tilbydes forskellige kursusmodeller:

 • I samarbejde med Uddannelsesstyrelsen eller Institut for Læring defineres et kursusindhold, der kan understøtte den aktuelle lokale problemstilling eller ønske om udvikling
 • Skolen kan selv definere og afvikle et projekt, hvor Uddannelsesstyrelsen eller Institut for Læring indgår som projektledere
 • Kurset kan udbydes som et enkelt kursus eller en række af kurser, som skal understøtte implementering og forankring i praksis
 • Ønske om afholdelse regionale, nationale workshops og seminarer 

Målgruppe

Fagteams, trin, ledelse eller alle skolens undervisere

Indhold

Kursusindholdet planlægges ud fra kommunens/skolens ønske i samarbejde med Institut for Læring eller Uddannelsesstyrelsen, kan for eksempel handle om:

 • Almendidaktik og pædagogik, hvor temaer fx kan være:
 • Læringsledelse / klasseledelse
 • Elevernes motivation,
 • Konflikthåndtering
 • Planlægning, gennemførsel og evaluering af undervisning.
 • Skole-hjemsamarbejde,
 • Lærerens relationskompetence,
 • Læringsmiljø,
 • Udvikling af skolens praksis, fremme elevernes læring og trivsel, eller at motivere skolens personale

Temaet aftales med kursuslederne/facilitatorerne.

Krav til ansøgning

Der ønskes en uddybende beskrivelse af den aktuelle problemstilling eller ønske om udvikling, så formålet med kurset fremstår tydeligt.
Det skal tydeligt fremgå, hvilken lærergruppe kurset er tiltænkt.

Omfang

Omfanget af kurset/udviklingsforløbet aftales nærmere


Om

2024-01
Grønlandsk/dansk
Undervisere eller fagkonsulenter fra Institut for Læring eller Uddannelsesstyrelsen, samt eventuelt eksterne konsulenter
Lokalt eller regionalt
Efter aftale
Ansøgningsfrist: 1. marts 2022
Min. 7
Aftales med kursusholder