Paasisassarsiorluni angalanernut aningaasaliissutit

Qinnuteqarnissaq pillugu paasissutissat iserasuaammiipput Uunga iseruit linkia takusinnaavat.


Qinnuteqarniartut iserfissaq una atussavaat:

Paasisassarsiorluni angalanissamut qinnuteqarniartunut

Om

2021
Uddannelsesstyrelsen