En skole af is og sne

Udvikling af redskaber til Naturfag i at gennemføre en kvalificeret undervisning i is og sne i folkeskolens trin 3.

Mål

Målet med kurset er at give naturfagslærere redskaber til at gennemføre en kvalificeret undervisning i is og sne i folkeskolens trin 3.

Målgruppe

Naturfagslærere (naturgeografi, biologi og fysik/kemi) i folkeskolens trin 3.

Indhold

Kurset afvikles over to moduler. Modul 1 afholdes i perioden 1. til 5. september 2020. Modul 2 afholdes over tre dage i februar 2021 (præcise datoer meldes ud forår 2020).

På modul 1 bliver der arbejdet med følgende indhold:

  • Sne, is, gletschere
  • Praktiske aktiviteter i undervisningen
  • Oplæg om forskning i og med is og sne fra forskere fra GEUS, ASIAQ, DTU, Grønlands Naturinstitut

Arbejdsformen vil være et skift mellem oplæg, gruppearbejde, praktiske aktiviteter.

Deltagerne udarbejder i løbet af ugen og i fællesskab et eller flere undervisningsforløb om is og sne, der skal indgå i undervisningen mellem modul 1 og 2. 

Mellem modul 1 og 2 skal deltagerne gennemføre og dokumentere det planlagte undervisningsforløb om is og sne.

På modul 2 er målet en opfølgning på deltagernes erfaringer med at undervise i is og sne. Dette følges op af en dags workshop om udvikling af andre undervisningsaktiviteter med relation til is og sne.

Modul to afsluttes med en tur indtil Point 660 ved indlandsisen.


Krav til deltagerne

Deltagerne skal kunne tale og skrive dansk og engelsk på brugerniveau.

Mulige deltagere skal skrive en motiveret ansøgning, med en begrundelse for deltagelse.

Deltagere skal gennemføre undervisning mellem modul 1 og 2.

Om

2020-02
Der undervises på dansk og engelsk
Lars Demant-Poort (Ilinniarfissuaq), Louise Huffman (Dartmouth College, USA)
Modul 1 – Nuuk eller Kangerlussuaq (afgøres i løbet af foråret 2020) Modul 2 - Kangerlussuaq
Modul 1: 1.- 5. september, 2020 Modul 2: Februar 2020 (endelige datoer for modul 2 meldes ud forår 2020)
Ansægningsfrist 15. marts, 2020
Max. 20
Modul 1 = 5 dage á 8 timer, i alt 40 timer Modul 2 = 3 dage á 8 timer, i alt 24 timer Modul 1: 1.- 5. september, 2020 Modul 2: Februar 2020 (endelige datoer for modul 2 meldes ud forår 2020)