Skolebaseret aktionslæringsforløb om læringsmiljø og -ledelse

Skræddersyet skolebaseret aktionslæringsforløb med fokus på motiverende læringsmiljø og læringsledelse

Mål

At videreudvikle undervisningens didaktisk, så elevernes motivation og lyst til læring fremmes.

At reflektere over egen undervisningspraksis og udvikle den der hvor der er potentiale for det.

At lære aktionslærings-metoden at kende og anvende den i udviklingen af skolens praksis omkring motiverende læringsmiljø og læringsledelse

Målgruppe

Lærere og timelærere på alle folkeskolens trin i alle fag, på en hel skole.

Aktionslæringsmodellen involverer alle skolens undervisere og ledelse.

Indhold

Introduktion til forskellige didaktiske greb, herunder hvordan man kan udvikle et motivationsfremmende miljø, så flere elever bliver motiverede for at deltage og lære.

Inddragelse af nyeste forskning omkring motivation af børn og unge.

Inddragelse af ideer til klasseledelse såvel som læringsledelse.

Klassetrinteams eller trinteams arbejder med konkrete didaktiske udfordringer som der udvikles løsninger til (aktioner) disse afprøves i praksis ud fra aktionslæringsmodellen.

Krav til deltagerne

Lyst til at forny sin undervisning og ønske om at reflektere over hvordan man plejer at gøre.

Kurset afvikles med to forløb med en mellemlæggende arbejdsperiode, hvor der arbejdes med at udvikle undervisningen, afprøve nye aktioner og gennemgøre didaktiske samtaler med kolleger.

Om

2019-22
Der undervises på dansk, med mulighed for tolkning til grønlandsk.
Kamilla Frimodt Madsen
Lokalt
Efter aftale med Ilinniarfissuaq og den enkelte skole
Ansøgningsfrist: 1. marts 2019
Det antal lærere og timelærere der er på en skole.
3 dage à 8 timer (i efteråret) + 2 dage á 8 timer (i foråret)