Undervisning i forskolen

Kursisten får indblik i at kunne være lærer i 1.klasse, viden om 5-7 åriges udviklingskompetencer, indsigt i udarbejdelse af handleplaner i samarbejde med eleven og forældrene og viden om barnets overgang fra pædagogisk dagtilbud til skolen ,som understøtter elevens skolestart. 

Mål

Viden:

  • Efter kurset kan deltageren kunne udvikle nye tiltag på området og rådgive om eller være inspirator  for lærere i forskolen.

Færdigheder: 

  • Kursisten får indblik i at kunne være lærer i 1.klasse. Viden om 5-7 åriges udviklingskompetencer, og dermed bidrage i faglige  dialog med kollegaer omkring støtte og vejledning til det enkelte barn.De skal også kunne deltage i dialog med forældrene om den enkelte elev. På kurset får de indsigt i udarbejdelse af handleplaner i samarbejde med eleven og forældrene.
  • Desuden  skabes  der viden om barnets overgang fra pædagogisk dagtilbud til skolen ,som understøtter elevens skolestart.(Uddannelsesplan II 2019) 

Kompetencer:

  • Kursisten får indblik i  undervisningsdifferentering,inklusionspædagogik og at anvende en mentaliserende tilgang som en metode i det fagprofessionelle arbejde med børn.
  • Kurset giver  indblik i mentale tilstande og mentalisering som begreb.

Målgruppe

Rådgivningslærer for forskolen, samt undervisere i forskolen(1.klasser)

Krav til deltagerne

At man er Rådgivningslærer for forskolen, eller  underviser i forskolen(1.klasser)

Om

2020-14
Primært grønlandsk
Uddannelsesstyrelsen
Skolekonsulent for børn med særlige behov Rita Thomsen,Cand .pæd i pædagogisk psykologi, Uddannelsesstyrelsen. Børnekonsulent Ellen B.Bourup, Cand.pæd i pædagogisk psykologi.
Ansøgningsfrist: 1. marts 2020
4 dage à 7 timer