Tværfaglig undervisning i lyd

At undervise i emnet lyd: Musik, støj, energi og hørelse

Mål

Lærerne skal have mulighed for at tilegne sig relevante naturfaglige kompetencer for at kunne planlægge, gennemføre og evaluere et (eventuelt tværfagligt) undervisningsforløb i emnet lyd.Mål

Målgruppe

Lærere, der underviser i faget fysik/kemi på 8.-10. klassetrin
Lærere, der underviser i faget biologi på 8.-10. klassetrin
Lærere, der underviser i naturfag på mellemtrinnet.

Indhold

Kurset er delt op i to moduler, med en mellemliggende arbejdsperiode, hvor kursusdeltagere gennemfører/afprøver et undervisningsforløb. 

Modul 1:

  • Hvorfor undervise i dette emne i folkeskolen? (Motivation, interesse, anvendelsesaspekt, aldersgruppe, læringsmål og andre fagdidaktiske overvejelser og diskussioner)
  • Gennemgang af lærerfaglig baggrundsviden
  • Afprøvning af elevforsøg
    • Her er der mulighed for at vælge imellem forskellige målgrupper: mellemtrinnet og ældstetrinnet
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale

 Mellemliggende arbejdsperiode

Kursusdeltagere gennemfører/afprøver et undervisningsforløb i emnet lyd

Modul 2:

  • Præsentation af anvendte undervisningsforløb
  • Erfaringsudveksling med fokus på fagdidaktiske overvejelser og diskussioner
  • Gennemgang og afprøvning af forskellige evalueringsmetoder

Afklaring af fagfaglige spørgsmål


Krav til deltagerne

Undervisningserfaring inden for naturfagsundervisning på enten mellemtrinnet eller ældste trinnet

Om

2019-20
Dansk
Eva Totzki, cand.pæd. i fysik/kemi, Ilinniarfissuaq
Lokalt
Modul 1: efterår 2019 Modul 2: forår 2020
Ansøgningsfrist: 1. marts 2019
Mellem 6-20 deltagere
Modul 1: 3 dage á 8 timer Modul 2: 2 dage á 8 timer I alt 40 timer