Tidlig algebra

Viden om tilrettelæggelse af læringssituationer, hvor tilgang til algebra får større fokus, herunder algebraens rolle i strategier i problembehandling, algebraisk tænkning gennem elevers arbejde med aritmetiske problemstillinger, inddragelse af resultater fra trintest som redskab i den daglige undervisning, IT aktivt i undervisningen og udarbejde konkrete undervisningsforløb til undervisningen.

Mål

Med udgangspunkt i læreplanen for matematik er målet med kurset:  

  • at give underviserne i yngste- og mellemtrinnet forudsætninger for at tilrettelægge læringssituationer, hvor tilgang til algebra får større fokus
  • at rette større opmærksomhed på algebraens rolle i strategier i problembehandling
  • at få redskaber til at arbejde for, at algebraisk tænkning gennem elevers arbejde med aritmetiske problemstillinger skal rodfæstes tidligt
  • at inddrage resultater fra trintest som redskab i den daglige undervisning
  • at inddrage konkrete materialer som en naturlig del af undervisningen
  • at inddrage IT aktivt i undervisningen, hvor det er hensigtsmæssigt

At kursisterne får udarbejdet konkrete undervisningsforløb til deres undervisning

Målgruppe

Matematikundervisere i yngste- og mellemtrinnet

Indhold

Med udgangspunkt i læreplanen diskuteres et overordnet syn på undervisningen i matematik, det faglige indhold og forskellige tilgange til en eksperimenterende og undersøgende undervisning.

Der arbejdes med en del konkrete aktiviteter som et centralt element for at forbinde aktiviteterne med algebraens rolle i problemløsningen.

Der vil gennem hele kurset lægges fokus på centrale begreber, som variabel, ubekendt m.m.

IT inddrages som et naturligt redskab i undervisningen.

Ligeledes vil løbende evaluering og anvendelse af trintest resultater indgå som et redskab

Kurset afvikles med to kursusforløb med en mellemlæggende arbejdsperiode, hvor der arbejdes med undervisningsforløb.

Krav til deltagerne

I løbet af perioden mellem de to kursusforløb arbejdes med undervisningsforløb.

Om

2020-11
Der undervises på dansk og grønlandsk.
Ilinniarfissuaq og Uddannelsesstyrelsen
Lokalt eller regionalt
Efter aftale mellem Ilinniarfissuaq, Uddannelsesstyrelsen og den enkelte skole
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2020
Minimum 8, maximum 20
2 gange 4 dage á 8 timer, i alt 64 timer