Teknologikursus Modul 1 & 2

Kurset har til formål at styrke deltagernes viden om inddragelse af forskellige teknologier i eget undervisningsforløb og understøtte Atuarfik Digitaliusoq’s strategi.

Mål

Kurset sætter fokus på nysgerrighed og inspiration med tid til sparring og ideudveksling om, hvordan teknologierne kan bruges i kreative, undersøgende og innovative undervisningsforløb på tværs af fag og aldersgrupper.

Teknologierne, som der arbejdes med på kurset, er tilgængelige som udlånsmaterialer fra Uddannelsesstyrelsens udlånsafdeling.

For at sikre at et kurset får en reel effekt – og på længere sigt – har vi udviklet kurset som udviklingsforløb med 2 moduler.

Målgruppe

Fagteams, trin, ledelse eller alle skolens undervisere

Indhold

På modul 1 kobles teori (designproces) og praksis sammen, hvor deltagerne arbejder med forskellige teknologier, som gør det muligt at arbejde med design, formgivning, innovation, entreprenørskab og projektarbejde i alle skolens fag.

I Modul 2 tager vi udgangspunkt i designprocessen, C.R.A.F.T og teknologierne vi har til rådighed i Uddannelsesstyrelsens udlånsafdeling. Modul 2 skal hjælpe deltagerne med at blive bevidst om at man kan bruge designproces modellen og C.R.A.F.T som didaktiske rammer - hvor deltagerne selv skal være aktive. Formålet med inddragelse af C.R.A.F.T er at sikre, at deltagerne får viden om at man arbejder med deres undervisning.

Modul 1.

- Forklaring af hvorfor det er vigtigt at bringe teknologier og digitale medier ind i undervisningen.

- Introduktion til teori (designprocess & C.R.A.F.T) med udgangspunkt i praksis.

- Introduktion til forskellige teknologier vi har til rådighed samt afprøvelse af teknologierne ud fra teknologikompendiet.

- Introduktion til elevnøgler til evaluering af elevernes udvikling af det 21. århundredes kompetencer.

- Udarbejdelse af eget uv-plan med inddragelse af teknologier, som afprøves i eget undervisning frem til modul 2.

 Modul 2.

- Selvevaluering af afprøvede uv-forløb.

- Diskussion af elevernes kompetenceudvikling med udgangspunkt i elevnøglerne.

- vurdering af elevnøglernes brugbarhed – skal de redigeres?

- Repetition af forskellige teknologier.

- Udarbejdelse af flere uv-planer hvor teknologier bliver inddraget.

- Diskussion af hvordan undervisning med teknologier bliver selvkørende i ens skole efter kurset.

Arbejde mellem modulerne

  • Kursisterne sørger for at forældrene underskriver samtykkeerklæringer, så der kan tages billeder og optagelser af eleverne, hvor teknologierne inddrages.
  • Afprøve uv-planer.
  • Sparring med kollegaer over Teams.
  • Løbende evaluering af elevernes kompetenceudvikling med udgangspunkt i elevnøglerne.

Om

2021-10
Grønlandsk/dansk
Uddannelsesstyrelsen
Undervisere skolekonsulenter fra Uddannelsesstyrelsen
Lokalt eller regionalt
Efter aftale
Ansøgningsfrist: 1. marts 2021
Min. 7
Teknologikurset forløber over 1 år, og inddeles i 2 moduler á 5 dages varighed.