Skolen i bevægelse

Kurset Skolen i bevægelse sætter fokus på at skabe bevægelse, læring og variation i din undervisning, og derved imødekomme anbefalingerne for daglig fysisk aktivitet. Du får inspiration og redskaber til at inddrage bevægelse i den daglige undervisning. Vi flytter undervisningen rundt på skolen, ud af skolen og bevarer den i elevens trygge klasseværelse. Vi søger sammen om at skabe nogle gode læringsrum for dig og dine elever.

Mål

Kurset har til at mål at øge din viden om fysisk aktivitet og hvordan fysisk aktivitet kan være med til at støtte læringen i grundskolens fag. Bevægelse i undervisningen skaber variation og giver eleverne et naturligt afbræk i en ofte stillesiddende hverdag. Bevægelsen kan medvirke til at øge koncentrationen og øge elevernes sociale kompetencer i undervisningen. Du vil få inspiration til, hvordan du gennem bevægelse kan differentiere og undervise med flere læringsstile.

Igennem mere bevægelse i skolen kan elevernes inspireres og motiveres til mere bevægelse i deres hverdag, hvilket er et sundt tilvalg i livet.

Målet for kurset, som knytter sig til læringsmål fra forskellige fag:

 • at medvirke til at styrke elevernes personlige identitet og selvværd. 
 • at fremme elevernes lyst og evne til at opleve, vurdere, reflektere og tage stilling.
 • at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. 
 • at give eleverne positive oplevelser med praktisk, musisk og fysisk aktivitet. 
 • at eleverne oplever værdien og glæden ved at udføre praktiske, musiske og fysiske aktiviteter i fællesskab med andre.

Målgruppe

Lærere i grundskolen

Indhold

Kurset er fordelt i tre faser

 1. Fase:  Et tre dages kursus afholdt på jeres skole, hvor indholdet vil give eksempler på fysiske aktiviteter hvori læring indgår. Aktiviteterne kombinerer de boglige fag med idræt og udeliv og kan inddrages i klasseundervisningen. Eleverne vil lære mens de leger og får pulsen op. Aktiviteterne vil øge deres evne til at samarbejde og tænke selvstændigt. I Fase 1 vil vi sammen udvikle idéer, som tilgodeser bevægelse og indlæring og lave undervisningsmaterialer, der passer til jeres trin og klasse.
 2. Fase: (2 timer) En dokumenteret afprøvning af bevægelsesaktiviteter i egen praksis. Det dokumenteres på skrift med billeder/ film.
 3. Fase: (6 timer)  Afholdes på skolen. Videndeling i plenum, hvor lærerne fremlægger deres erfaringer og oplevelser. I fællesskab udarbejdes der nogle fælles visioner for skolen om bevægelse i undervisningen. 

  Om

  2021-05
  Dansk
  Institut for Læring
  Institut for læring / Uddannelsesstyrelsen
  Lokalt
  Efter aftale med Institut for læring, Uddannelsesstyrelsen og den enkelte skole
  Ansøgningsfrist: 1. marts 2021
  32 timer fordelt på tre faser: Fase 1: 3dg á 24 = 8 timer, fase 2= 2 timer og fase 3: 6 timer.