Skolen i bevægelse

Målet er at give inspiration og redskaber til at inddrage bevægelse i den daglige undervisning.

Mål

At give inspiration og redskaber til at inddrage bevægelse i den daglige undervisning. Målet er at bevægelse og læring til sammen, skaber variation i undervisningen, imødekommer forskellige læringsstile, og derved øger koncentrationen i timerne ved at give eleverne et naturligt afbræk.

At bevægelse i skolen øger elevens sociale kompetencer og kan inspirere og motivere eleverne til at bevæge sig mere i dagligdagen. 

Målet for kurset, som knytter sig til læringsmål fra forskellige fag:

  • at medvirke til at styrke elevernes personlige identitet og selvværd. 
  • at fremme elevernes lyst og evne til at opleve, vurdere, reflektere og tage stilling.
  • at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. 
  • at give eleverne positive oplevelser med praktisk, musisk og fysisk aktivitet. 
  • at eleverne oplever værdien og glæden ved at udføre praktiske, musiske og fysiske aktiviteter i fællesskab med andre.

Målgruppe

Lærere i grundskolen

Indhold

Kurset er fordelt i tre faser

Fase: Et tre dages kursus afholdt på jeres skole, hvor indholdet vil give eksempler på fysisk aktiviteter hvori læring indgår. Aktiviteterne kombinerer de boglige fag med idræt og udeliv og kan inddrages i klasseundervisningen. Eleverne vil lære mens de leger

  1. og får pulsen op. Aktiviteterne vil øge deres evne til at samarbejde og tænke selvstændigt. I Fase 1 vil vi sammen udvikle idéer, som tilgodeser bevægelse og indlæring og lave undervisningsmaterialer, der passer til jeres trin og klasse.
  2. Fase: (2 timer) En opfølgning på kurset via spørgsmål og samtale, der aftales i fase 1
  3. Fase: (6 timer) I samarbejde med kursister og elever udvikles kursusmaterialet. På baggrund af kursisternes erfaringer inddrages eleverne til at udarbejde aktiviteter der tilgodeser deres læringsbehov og interesser. Eleverne og lærerne får således redskaber til at forsætte med at udvikle aktiviteter, der fremmer bevægelse og læring.

Om

2019-19
Dansk
Agnete Klitsø
Lokalt
Efter aftale med Institut for læring, Uddannelsesstyrelsen og den enkelte skole
Ansøgningsfrist: 1. marts 2019
32 timer fordelt på tre faser: Fase 1: 3dg á 24 = 8 timer, fase 2= 2 timer og fase 3: 6 timer.