Rådgivningslærer for specialundervisning

Rollen som rådgivningslærer for specialundervisning i forhold til Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8.december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen tager udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen,

Mål

Der tages udgangspunkt i Selvstyrets bekendtgørelse nr. 21 af 8.december 2017 om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen tager udgangspunkt i Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december 2012 om folkeskolen, fordi

bekendtgørelsen hviler på et syn om den enkelte elevs potentialer, og at disse udvikles bedst i relation med jævnaldrende og voksne, det være sig i samarbejde mellem forældre, primære omsorgspersoner, lærere og andre voksne i elevens nærmiljø. Dette skal ske med størst mulig inddragelse af eleven og forældrene, således at det sker til barnets bedste.

Formålet med specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand er at skabe de bedste muligheder for at fremme elevens udvikling.

Målgruppe

Lærere med funktion som rådgivningslærer for specialundervisning

Indhold

 • Hvad indebærer rollen som rådgivningslærer
 • Eksempler på funktionsvanskeligheder
 • neuropædagogik-psykologi
 • metoder i undervisning af børn med særlige behov
 • visualisering /strukturering af undervisning af børn med særlige behov
  • Pædagogiske prøver
  • Elever med læsevanskeligheder
  • Den Grønlandske læseprøve
  • Inklusion
  • Forskellige former for specialundervisning
  • prøver på særlige vilkår

Om

2020-15
Primært på grønlandsk
Uddannelsesstyrelsen
Skolekonsulent for børn med særlige behov Rita Thomsen, Rådgivningslærer for specialundervisning Amos Frederiksen
Fastsættes senere.
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2020
Minimum 8
5 dage à 7 timer