Puljemidler til studierejse

Midlerne skal anvendes til studierejser, virksomhedsbesøg samt særlig tilrettelagt undervisning, der omhandler arbejdsmarkedet og elevernes fremtidige uddannelsesmuligheder i Grønland.

Mål

Midlerne skal anvendes til studierejser, virksomhedsbesøg samt særlig tilrettelagt undervisning, der omhandler arbejdsmarkedet og elevernes fremtidige uddannelsesmuligheder i Grønland.

Målgruppe

Puljemidlerne er fortrinsvis rettet mod elever fra bygder og yderdistrikter, som pga. geografiske og trafikale forhold har vanskeligt ved at indsamle tilstrækkelige midler til studierejser og virksomhedsbesøg i Grønland.

Lærerne søger på vegne af klassen

Indhold

Hvad kan man søge om?

Faktiske rejseudgifter (biletter og andet transportudgifter)

Kost – 200 kroner pr. dag, pr. elev. (Kommunen lægger ud)

Logi herunder fartplansbetingede overnatninger. (Der skal arrangeres billigst mulige overnatninger under rejse og ophold.)

 NB! Der kan ikke ansøges om lommepenge til rejsen.

Krav til ansøgere

Ansøgning skal indeholde budget, beskrivelse af indsatsen og planer for studierejsen, herunder de institutioner, der planlægges besøgt. 

  1. Budgettet skal være specificeret med overslag over rejser, kost og logi samt evt. andre udgifter.
  2. Ansøgning kan udover besøg på virksomheder og uddannelsessteder også omfatte deltagelse i f.eks. uddannelseskaravanen, jobmesser.

Efter studierejsen skal der foreligge et endeligt regnskab, som fremsendes til Uddannelsesstyrelsen.

Praktiske oplysninger

Ansøgerne har ansvaret for rejse og logi samt alle praktiske forberedelser

Ansøgningsprocedure

  • Forud for ansøgning indhentes forhåndsgodkendelse fra skoleinspektør og den kommunale forvaltning.
  • Ansøgning sker via mail: ila@nanoq.gl
  • De deltagende læreres og elevers navne med cpr.nr. Indtastes på ansøgningsskemaet.
  • Budget, beskrivelse af indsatsen og planer for studierejsen kopieres i feltet ”begrundelse for ansøgning.

Bilag til ansøgningen

Om

2019-44
Ansøgninger kan sendes hele året, og tilskud gives så længe, der er midler på kontoen.
Elever i en klasse eller en elevgruppe