Modul om Det personlige lederskab og forandring

Modulet er et led i Diplomuddannelsen i ledelse til 60 ECTS har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at varetage opgaver inden for ledelse og organisering, herunder at indgå ledelsesmæssigt i tværfaglige og tværgående samarbejder samt selvstændigt udvikle egen ledelsespraksis.

Mål

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at udvikle ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion, kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning.

Modulet er et led i Diplomuddannelsen i ledelse til 60 ECTS har til formål at kvalificere nuværende og kommende ledere til selvstændigt at varetage opgaver inden for ledelse og organisering, herunder at indgå ledelsesmæssigt i tværfaglige og tværgående samarbejder samt selvstændigt udvikle egen ledelsespraksis.

Studieordning i Diplom i ledelse, findes på: www.pisortat.ninuuk.gl

Målgruppe

Skoleledere eller andre interesserede

Indhold

Viden og forståelse

Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af:

  • Teorier, metoder og praksis inden for personligt og fagligt lederskab.
  • Teorier og metoder om kommunikation – og betydningen heraf i ledelsesmæssig praksis.
  • Sammenhængen mellem værdier, ledelsesidentitet og -etik samt professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis.

Færdigheder

Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at:

  • Identificere, analysere og gøre brug af teorier og metoder til at skabe mening og legitimitet samt udvikle tillid og samarbejdsevne gennem sit personlige lederskab.
  • Vurdere og anvende kommunikative metoder til at engagere og udvikle følgeskab i forhold til organisationens rammer, vilkår og ledelsesmæssige beslutninger.

Kompetencer

Det er målet, at den studerende kan:

  • Håndtere komplekse ledelsesmæssige problemstillinger og forandringer i et helhedsorienteret perspektiv under iagttagelse af egne værdier og etik i det personlige lederskab.
  • Udvikle egen kommunikativ og refleksiv ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer og interessenter.
  • Identificere egne læringsbehov og tilrettelægge egen kompetenceudvikling til styrkelse af det personlige og faglige lederskab.

Krav til deltagerne

Adgang til optagelse på Diplomuddannelsen i ledelse eller enkelte moduler herfra er betinget af, at ansøgeren har gennemført en læreruddannelse. Ansøger skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

 Institutionen optager ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering, har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne.

 Uddannelsen udbydes i samarbejde med Pisortatut Ilisimatusarfik / Ledelsesakademiet, Nuuk og Erhvervsakademiet UCL, Dk

Om

2020-34
Der undervises på dansk
Undervisere tilknyttet Institut for Læring, Pisortatut Ilisimatusarfik eller UCL, Dk.
Pisortatut Ilisimatusarfik, Nuuk
Uge 44, 2020
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2020
Min. 5 og max 15.
10 ECTS point over ½ år. 40 timer internat og 3 gange online seancer. Opgaveafleverng og eksamen.