Matematikundervisning og stokastik

(indgår som modul 3 i kompetenceudviklingsforløb for matematikundervisere 7,5 ECTS-point, klik på linket som står skrevet med fed skrift under Indhold i denne beskrivelse)

Mål

Kompetencemål:

Det er målet, at læreren gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår kompetencer til at

 • anvende teorier om elevers udvikling af matematisk kompetence i arbejdet med stokastik til begrundet at målsætte, designe, planlægge, gennemføre og evaluere samt udvikle undervisning i stokastik. 

Vidensmål:

Læreren har efter endt forløb viden om forskning og teoridannelse inden for:

 • matematiske repræsentationer
 • matematisk kommunikation
 • sandsynlighed, subjektiv, statistisk og kombinatorisk sandsynlighed samt simulering af stokastiske situationer i blandt andet spil og med anvendelse af digitale værktøjer
 • statistik, systematisk indsamling, beskrivelse, analyse og vurdering af data samt brug af digitale værktøjer til analyse og præsentation
 • it i stokastik. 

Færdighedsmål:

Læreren har efter endt forløb færdigheder i at

 • anvende matematiske repræsentationsformer, herunder deres indbyrdes sammenhænge
 • kommunikere i, om og med matematik samt udtrykke sig fagligt præcist og varieret
 • anvende forskellige sandsynlighedsopfattelser, samt simulere stokastiske processer
 • analysere systematisk indsamlede data med henblik på undervisning i matematik 
 • integrere it i stokastik

Målgruppe

Matematikundervisere der varetager undervisning i normalklasser og specialklasser samt fagvejledere i matematik.

 Indhold

Dette modul indgår som modul 3 i Kompetenceudviklingsforløb for matematikundervisere 

Det grundlæggende princip i tilrettelæggelsen af stokastik undervisning er en eksperimenterende undersøgende tilgang. I modulet arbejdes der med aktiviteter der efterfølgende afprøves i lærerens egen undervisning

IT inddrages, hvor det er relevant.

Implementering af teknologiforståelse i matematikfaget belyses gennem aktiviteter

Forløbet afvikles med to internater med en mellemliggende arbejdsperiode, hvor der arbejdes med undervisningsforløb.

Forløbet afsluttes med en intern evaluering

Krav til deltagerne

Deltageren skal have en lærereksamen

Om

2022-12
Der undervises på dansk og grønlandsk.
Erik Christiansen fra Ilinniarfissuaq og Ane Fleischer fra Uddannelsesstyrelsen Gæsteunderviser
Regionalt eller centralt
Internater placeres i efteråret og foråret
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2022
Minimum 8, maximum 20
2 gange 4 dage á 8 timer, i alt 64 timer + 16 timer til litteraturlæsning