En skole af is og sne

OBS!!!! ANSØGNINGSFRIST FORLÆNGET TIL 15.MARTS 2021 NB: KUN PÅ DANSK OG ENGELSK! Udvikling af didaktiske redskaber til Naturfag i at gennemføre en kvalificeret undervisning i is og sne i folkeskolens trin 3. Kurset er centreret omkring en undersøgende / inquiry baseret tilgang til undervisning. VIDEO INDSAT UNDER INDHOLD!

Mål

Målet med kurset er at give naturfagslærere redskaber til at gennemføre en kvalificeret undervisning i is og sne i folkeskolens trin 3.

Målgruppe

Naturfagslærere (naturgeografi, biologi og fysik/kemi) i folkeskolens trin 3.

Indhold

Klik for at se: Video om kurset 

Kurset afvikles over to moduler. Modul 1 afholdes i perioden 1. til 5. september 2020. Modul 2 afholdes over tre dage i februar 2021 (præcise datoer meldes ud forår 2020).

På modul 1 bliver der arbejdet med følgende indhold:

  • Sne, is, gletschere
  • Praktiske aktiviteter i undervisningen
  • Oplæg om forskning i og med is og sne fra forskere fra GEUS, ASIAQ, DTU, Grønlands Naturinstitut; og hvordan den viden kan omsættes til undervisning.

Undervisningen på kurset vil give deltagerne redskaber til at kunne gennemføre en undersøgelsesbaseret undervisning; hvor det er elevernes egen undring der kommer i spil, og hvor det er elevernes egne spørgsmål der bliver udgangspunkt for en undersøgelse.

Arbejdsformen vil være et skift mellem oplæg, gruppearbejde, praktiske aktiviteter.

Deltagerne udarbejder i løbet af ugen og i fællesskab et eller flere undervisningsforløb om is og sne, der skal indgå i undervisningen mellem modul 1 og 2. 

Deltagerne vil hver især modtage en udstyrspakke der gør at de kan gennemføre en kvalificeret undervisning i is og sne. Pakken vil indeholde materiale til undervisning af det antal elever der i en klasse.

Mellem modul 1 og 2 er det hensigten at deltagerne gennemfører og dokumenterer det planlagte undervisningsforløb om is og sne.

På modul 2 er målet en opfølgning på deltagernes erfaringer med at undervise i is og sne. Dette følges op af en dags workshop om udvikling af andre undervisningsaktiviteter med relation til is og sne. Som i modul et bliver undervisningsformen undersøgelsesbaseret.

Modul to afsluttes med en tur indtil Point 660 ved indlandsisen.


Krav til deltagerne

Deltagere skal have minimum et af naturfagene (biologi, naturgeografi eller fysik/kemi) som linjefag.

Deltagerne skal kunne tale og skrive dansk og engelsk på brugerniveau.

Deltagere skal gennemføre undervisning i is og sne mellem modul 1 og 2.

Om

2021-01
Der undervises på dansk og engelsk
Institut for Læring
Lars Demant-Poort (Ilinniarfissuaq), Louise Huffman (Dartmouth College, USA)
Modul 1: i Nuuk eller Kangerlussuaq (afgøres i løbet af foråret 2020) Modul 2: i Kangerlussuaq
Modul 1: 14. til 18. september Modul 2: 15.-19. februar 2022. Forbehold for ændringer pga Coronasituationen
Ansøgningsfrist 15. marts, 2020
Max. 20
Modul 1 = 5 dage á 8 timer, i alt 40 timer Modul 2 = 5 dage á 8 timer, i alt 40 timer