En skole af is og sne

Udvikling af redskaber til Naturfag i at gennemføre en kvalificeret undervisning i is og sne i folkeskolens trin 3.

Mål

Målet med kurset er at give naturfagslærere redskaber til at gennemføre en kvalificeret undervisning i is og sne i folkeskolens trin 3.

Målgruppe

Naturfagslærere (naturgeografi, biologi og fysik/kemi) i folkeskolens trin 3.

Indhold

Kurset afvikles over to moduler. Modul 1 afholdes i perioden 1. til 5. september 2020. Modul 2 afholdes over tre dage i februar 2021 (præcise datoer meldes ud forår 2020).

På modul 1 bliver der arbejdet med følgende indhold:

  • Sne, is, gletschere
  • Praktiske aktiviteter i undervisningen
  • Oplæg om forskning i og med is og sne fra forskere fra GEUS, ASIAQ, DTU, Grønlands Naturinstitut

Arbejdsformen vil være et skift mellem oplæg, gruppearbejde, praktiske aktiviteter.

Deltagerne udarbejder i løbet af ugen og i fællesskab et eller flere undervisningsforløb om is og sne, der skal indgå i undervisningen mellem modul 1 og 2. 

Mellem modul 1 og 2 skal deltagerne gennemføre og dokumentere det planlagte undervisningsforløb om is og sne.

På modul 2 er målet en opfølgning på deltagernes erfaringer med at undervise i is og sne. Dette følges op af en dags workshop om udvikling af andre undervisningsaktiviteter med relation til is og sne.

Modul to afsluttes med en tur indtil Point 660 ved indlandsisen.


Krav til deltagerne

Deltagere skal have minimum et af naturfagene (biologi, naturgeografi eller fysik/kemi) som linjefag.

Deltagerne skal kunne tale og skrive dansk og engelsk på brugerniveau.

Deltagere skal gennemføre undervisning i is og sne mellem modul 1 og 2.

Evne til at indgå i dialog og samarbejde på tværs af naturfagene, alder og sprog (dansk og engelsk) er essentielt.

Det forventes at deltagerne er engagerede i begge moduler, og i den undervisning i is og sne, der ligger mellem modul 1 og modul 2.

Der forventes 100 % deltagelse i alle kursusdagene.

Om

2020-02
Der undervises på dansk og engelsk
Institut for Læring
Lars Demant-Poort (Ilinniarfissuaq), Louise Huffman (Dartmouth College, USA)
Modul 1: i Nuuk eller Kangerlussuaq (afgøres i løbet af foråret 2020) Modul 2: i Kangerlussuaq
Modul 1: 8. til 12. september Modul 2: fem dage i foråret 2021. Præcis tidspunkt oplyses i løbet af marts 2020.
Ansøgningsfrist 15. marts, 2020
Max. 20
Modul 1 = 5 dage á 8 timer, i alt 40 timer Modul 2 = 5 dage á 8 timer, i alt 40 timer