Kompetenceudvikling af lærere i dansk som fremmed- og andetsprog

Den studerende tilegner sig indsigt og viden om generelle sproglige og fagdidaktiske udfordringer i arbejdet med fremmed-/andetsprogsundervisningen i praksis

Målgruppe

Modulerne er relevante for lærere med en ældre linjefagseksamen i faget dansk og for læreruddannede uden linjefagseksamen i dansk.
Dette henvender sig til lærere i faget dansk, der har behov for en faglig opkvalificering. Hvert modul tager udgangspunkt i praksisnære udfordringer og giver relevante forslag til undervisningen.

Formål

At den studerende tilegner sig indsigt og viden om generelle sproglige og fagdidaktiske udfordringer i arbejdet med fremmed-/andetsprogsundervisningen i praksis.

Kursets opbygning og indhold

Med udgangspunkt i læreplanen diskuteres et overordnet syn på undervisningen i dansk, faglige begreber og indhold samt forskellige kommunikative tilgange til sprogundervisningen. Ligeledes arbejdes der med eksemplariske undervisningsforløb og konkrete undervisningsaktiviteter.
Sideløbende får den studerende indsigt i den nyeste forskning inden for fagområdet.
Modulerne bygger på sprogpædagogiske teorier, der udvikler den studerendes kompetencer i at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningen i en fremmed-/andetsprogskontekst.
It og medier anvendes, hvis det er muligt på kursusstedet.

Modulerne

Modul 1A (7,5 ECTS) Læsning og skrivning (Fokus på arbejdet i yngstetrinnet)
Modul 1B (7,5 ECTS) Læseforståelse og ordforrådstilegnelse
Modul 2A (7,5 ECTS). Genrepædagogik
Modul 2B (7,5 ECTS). Litteratur og litteraturdidaktik samt børne- og ungdomslitteratur. (Fokus på arbejdet i ældstetrinnet)
Modul 3: Eksamensmodul. 10 ECTS

Krav til deltagerne

At man er læreruddannet.

Omfang

Uddannelsen er en deltidsuddannelse. Sædvanligvis er de studerende ansat i en fuldtidsstilling, hvor der fra arbejdsgiveren ydes en reduktion i den enkeltes timetal. Deltagelse i uddannelsen anses derfor som en del af den studerendes arbejde. Der er internater under studiet, hvor der er der er mødepligt til undervisningen samt krav om aktiv deltagelse i undervisning.
Internaterne forbinder teori og praksis, hvor der udarbejdes skriftlige opgaver i alle moduler. Opgaver tager udgangspunkt i konkret praksis. Opgavernes omfang er på 6-8 sider.
Hensigten er, at den enkelte skole i samarbejde med den lærer, der søger, tilrettelægger et udviklingsforløb. Læreren sammensætter selv dit uddannelsesforløb med udvalgte moduler.
Det forventes at læreren ligger 222 arbejdstimer i uddannelsen. Dette er inklusiv internater, eventuelle rejser og en ugentlig arbejdsdag over 36 uger.
Ved afslutningen af hvert modul udstedes et modulbevis.

Om

2019-37
Der undervises på dansk
Undervisere fra Institut for Læring og Uddannelsesstyrelsen med flere
Regionalt eller lokalt afhængig af antal tilmeldte
MODUL 1A og 1B: 40 timer i september, 40 timer i januar og skriftlig opgave i maj, som bedømmelse af hver studieenhed. MODUL 2A og 2B: 40 timer i september, 40 timer i januar og skriftlig opgave i maj, som bedømmelse af hver studieenhed. Modul 3: 32 timer i oktober/efterårsferien, samt skriftlig og mundtlig eksamen i februar.
Minimum 8 på et hold