Kandidat i pædagogisk psykologi og almen pædagogik

Viden om teorier og perspektiver, der beskriver læreprocesser hos børn og unge, herunder forhold der støtter og blokerer læreprocesser.

Mål

At mastere færdiggør deres kandidatuddannelse.

Målgruppe

Mastere i pædagogisk psykologi og almen pædagogik

Ansøgere, som ikke er ansat på skoler:

Tilmelding for studerende som ikke er ansat i folkeskolen, bedes ansøge via dette link:
https://da.uni.gl/efteruddannelse/kandidatuddannelse-i-paedagogisk-psykologi-almen-paedagogik.aspx

Indhold

MODUL A (10 ects). Læring i almenpædagogisk og specialpædagogisk perspektiv og pædagogisk filosofi.

MODUL B (10 ects). Forskningsmetodologi, videnskabsteori og vejledning i specialeskrivning

MODUL C (10ects). Identitet, socialitet og mangfoldighed 

Krav til deltagerne

Har afsluttet, eller forventer at afslutte master.

Tidspunkter for internater og specialeskrivning

MODUL A og B: 

 • 1-14. august 2019 (begge dage inkl). Internat.

MODUL C:         

 • 9.-15. oktober 2019 (begge dage inkl). Internat, og
 • 18– 22. maj 2020 (begge dage inkl). Internat

  Der vil være eksamen i modul A,B og C og specialevejledning                            

  MODUL D:        

  • Speciale. maj 2020 til januar 2021
  • Speciale eksamen februar 2021. Internat


  Om

  2019-42
  Der undervises på dansk.
  Anne Vibeke Fleischer m.fl.
  Ilulissat og Nuuk
  Ansøgningsfrist: 1. marts 2019
  Minimum 8