IT som redskab i matematikundervisningen

Redskaber til, hvordan IT kan inddrages i den almindelige matematikundervisning, ud fra en undersøgende/eksperimenterende tilgang til matematikundervisningen og udarbejdelse af konkrete undervisningsforløb til deres undervisning

Mål

At kursisterne efter kurset har fået redskaber til, hvordan IT kan inddrages i den almindelige matematikundervisning.

At kursisterne ud fra en undersøgende/eksperimenterende tilgang til matematikundervisningen kan være med til at motivere eleverne til arbejde med matematiske problemstillinger.

At kursisterne får udarbejdet konkrete undervisningsforløb til deres undervisning.

Målgruppe

Undervisere i matematik på alle trin.

Indhold

Kursets 1. del vil primært have fokus på det dynamiske matematikprogram GeoGebra som supplement til den almindelige matematikundervisning. Undervisningsforløb fra Matikkut/Matematikki vil blive inddraget med henblik på at inddrage IT i emnerne.

Kursets 2. del vil have teknologiforståelse som det centrale, hvor der arbejdes med programmering og kodning. Derudover arbejdes der med forskellige APPs til matematikundervisningen.

Den mundtlige dimension i faget vil blive inddraget og diskuteret ud fra de muligheder IT-redskaberne stiller til rådighed.

Kurset afvikles med to kursusforløb med en mellemlæggende arbejdsperiode, hvor der arbejdes med undervisningsforløb.

Krav til deltagerne

Har adgang til en PC og Ipad

Om

2020-10
Der undervises på dansk og grønlandsk.
Ilinniarfissuaq og Uddannelsesstyrelsen
Lokalt eller regionalt
Efter aftale mellem Ilinniarfissuaq, Uddannelsesstyrelsen og den enkelte skole
Ansgningsfrist 1. marts, 2020
Minimum 8, maximum 20
2 gange 4 dage á 8 timer, i alt 64 timer