Familieklasse Niveau 1

Familieklasser og flerfamiliearbejdet er en metodemæssig tilgang, som har fokus på tidlig indsats, involvering og inddragelse af barnets nære netværk

Mål

Familieklasser og flerfamiliearbejdet er en metodemæssig tilgang, som har fokus på tidlig indsats, involvering og inddragelse af barnets nære netværk og hvor barn og forældre sammen med andre børn og forældre og de daglige professionelle nøglepersoner - bl.a. lærer og pædagoger -  er omdrejningspunktet.

Der er gennem denne tilgang fokus på det relationelle perspektiv mellem forældre og barn, hvor forældrene er aktive medspillere. Forældre og barn får ejerskab af de forandringer, som giver mening i deres familie og får herigennem erfaring med at gå fra en fastlåst tilstand til troen på, at de ved egen kraft er i stand til at forandre og finde nye løsninger og sammen få nye håb for fremtiden.

Målgruppe

Kommende nye familieklasselærere eller opstartere af Familieklasser.

Indhold

Gennem kurset får kursisterne opbygget viden om og erfaringer med at kunne se sig selv ude fra, samt få styrket og bevidstgjort deres refleksionsevne således, at de kan reflektere både i nuet og retrospektivt.

Kursisterne trænes i at etablere trygge kontekster med afsæt i tænkningen om epistemisk tillid, hvor forældre og børn kan dele og i-ord-sætte deres udfordringer for derefter at blive rummet, spejlet og forstået og få tilført refleksioner til næste udviklingsmulighed.

Krav til deltagerne

Det er familieklasselæreren/flerfamiliemedarbejderens ansvar og rolle at facilitere processerne gennem samvær i familieklassen og flerfamiliegruppen.

Familieklasselæreren/flerfamiliemedarbejderen er således katalysator og procesholder for forandringen og ikke de aktive forandringsagenter.

Om

2019-40
Grønlandsk/dansk
Psykolog Trine Rønne, Familieterapeut Karen Lindegaard og Skolekonsulent Rita Thomsen
Lands, regionalt eller lokalt
Efter aftale mellem Uddannelsesstyrelsen og den enkelte skole
Ansøgningsfrist: 1. marts 2019
Min. 15 deltagere
2 x 5 dage à 8 timer