Faglig læsning i alle fag

Hvordan elever kan undervises i fagliglæsning , så eleverne har mulighed for at tilegne sig ny viden gennem selvstændige læsning af faglige tekster

Mål

Lærerne skal have mulighed for at tilegne sig kompetencer i:

 • hvordan underviseren aktivt kan støtte elevens læsning af fagtekster, for at eleven får en større faglig udbytte ved selvstændige læsning af faglige tekster.
 • hvordan elever kan undervises i fagliglæsning , så eleverne har mulighed for at tilegne sig ny viden gennem selvstændige læsning af faglige tekster
 • håndtering af konkrete arbejdsredskaber, der kan anvendes før, under og efter læsningen

Målgruppe

Lærere på alle klassetrin, der underviser i et eller flere af følgende fag

 • Regning/matematik
 • Kristendom/religion
 • Historie
 • Geografi
 • Biologi
 • Samtidsorientering
 • Fysik/Kemi,

det vil sige fag, hvor elever skal tilegne sig faglig viden gennem læsning

Indhold

Kurset er delt op i to moduler, med en mellemliggende arbejdsperiode, hvor kursusdeltagere gennemfører/afprøver et undervisningsforløb med særlig opmærksomhed på faglig læsning.

Modul 1:

 • Hvorfor undervise i faglig læsning i folkeskolen?
 • Lærebøger/undervisningsbøger
  • som en del af ‘Genreunivers’
  • udfordringerne, der er grundet i teksternes layout, multimodalitet med videre
 • Undervisning af elever i faglig læsning
  • Hvordan kan elever lære at tilegne sig ny viden gennem selvstændige læsning af faglige tekster
  • Metodernes supermarked: demonstration af konkrete arbejdsredskaber, der kan anvendes før, under og efter læsningen
  • Metodernes supermarked: afprøvning af konkrete arbejdsredskaber, der kan anvendes før, under og efter læsningen

Mellemliggende arbejdsperiode

Kursusdeltagere gennemfører/afprøver et undervisningsforløb med særlig opmærksomhed på faglig læsning.

 Modul 2:

 • Deltagernes præsentationer af, hvordan der er blevet arbejdet med faglig læsning i et udvalgt undervisningsforløb
 • Erfaringsudveksling med fokus på fagdidaktiske overvejelser og diskussioner.
 • Gennemgang og afprøvning af forskellige evalueringsmetoder

Afklaring af fagfaglige spørgsmål

Krav til deltagerne

Undervisningserfaring inden for folkeskolens fagrække, hvor elever læser fagtekster for at tilegne sig faglig viden


Om

2019-24
Dansk
Eva Totzki, cand.pæd. i fysik/kemi, Ilinniarfissuaq og uddannet folkeskolelærer
Lokalt eller regionalt
Modul 1: efterår/vinter 2019 Modul 2: forår 2020
Ansøgningsfrist: 1. marts 2019
Mellem 6 til 24 deltagere
Modul 1: 3 dage á 8 timer Modul 2: 2 dage á 8 timer I alt 40 timer