Efteruddannelse i Entreprenørskabsundervisning

Verden, arbejdsmarked og samfund forandrer sig, og det gør kravene til uddannelser og unges kompetencer også. Børn og unge skal introduceres til at tænke innovativt, se muligheder og omsætte ideer til handling. Netop disse kompetencer er entreprenørskabsundervisning med til at fostre. Det grønlandske selvstyre har oprettet en grønlandsk del af Fonden for Entreprenørskab Kalaallit Nunaat, og der er indgået et samarbejde om at tilbyde et kursus for lærere og undervisere i Grønland. Efteruddannelsen skal give lærere og undervisere kompetencer til at arbejde med innovation og entreprenørskab som en del af den daglige undervisning, og til at deltage i særlige entreprenørielle undervisningsforløb for elever.

Mål

Deltagerne vil:

  • Opnå en grundlæggende teoretisk forståelse af entreprenørskab i undervisningen
  • Have viden om entreprenørielle processer og værdiskabende projekter
  • Kunne gennemføre længerevarende entreprenørielle undervisningsprocesser
  • Have kendskab til Fonden for Entreprenørskabs programmer, materialer og udgivelser
  • Være i stand til at udvikle og gennemføre undervisning der understøtter innovative og entreprenørielle kompetencer i egne fag

Kunne reflektere over egen undervisningspraksis i relation til entreprenørskab

Målgruppe

Lærere og undervisere

Indhold

Efteruddannelsen forløber over 2 dage. Inden forløbet bør deltagerne sætte sig ind i de nævnte materialer og orientere sig på de førnævnte sider om Edison eller Company Programme. Der er lagt væk på en blanding af aktiviteter således at der indgår såvel teoretisk, praktisk og refleksivt arbejde. Langt den meste tid er afsat til aktive processer hvor underviserne, afprøver værktøjer og praksisformer, som kan medtages direkte i egen undervisning.

Krav til deltagerne

De deltagende lærere vil være forpligtede på

  1. at forberede sig som beskrevet i programmet
  2. at deltage i efteruddannelsens 2 kursusdage
  3. at gennemføre et længerevarende entreprenørielt undervisningsforløb, som fører frem til, at deres elever kan deltage i et fælles arrangement i efteråret 2022.
  4. at deltage i en efterfølgende evaluering af efteruddannelsen

Om

2022-31
Dansk / Grønlandsk
Fonden for Entreprenørskab
Lokalt / Online hvis fysisk undervisning ikke kan lade sig gøre.
Efter aftale med Institut for læring, Uddannelsesstyrelsen og den enkelte skole
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2022
8 - 20
2 dage à 8 timer