Diplomuddannelse i sprogtilegnelse og kommunikativ undervisning

Formålet er at skabe faglige forudsætninger for, at varetage sprogligt orienterede undervisnings- og udviklingsopgaver i grundskolen i forhold til de fag, de underviser i og i forhold til tværfaglig og tværsproglig undervisning.

Formål

Det primære formål med Diplomuddannelse i sprogtilegnelse og kommunikativ undervisning på Institut for Læring er at skabe faglige forudsætninger for, at de studerende kan varetage sprogligt orienterede undervisnings- og udviklingsopgaver i grundskolen i forhold til de fag, de underviser i og i forhold til tværfaglig og tværsproglig undervisning.

I forhold til læreruddannelsen skal Diplomuddannelsen udbygge de studerendes faglige viden og øge deres metodiske og teoretiske kvalifikationer samt deres formidlingsevne og selvstændighed.

Det sekundære formål med Diplomuddannelsen i sprogtilegnelse og kommunikativ undervisning på Institut for Læring er at kvalificere de studerende til sprogligt orienterede formidlings-, rådgivnings- og vejledningsmæssige opgaver i folkeskolen.

Indhold

Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Viden

  • Har viden om centrale teorier inden for sprogtilegnelse, sprogpædagogik, klasserumsforskning og aktionsforskning

 Færdigheder

  • Kan vurdere og begrunde pædagogiske valg i relation til den sproglige dimension i undervisningen
  • Kan gennemføre lokalt forankrede undersøgelser af praksis af den sproglige dimension i undervisningen
  • Kan formidle problemstillinger og løsninger til samarbejdspartnere og brugere i relation til sprogligt orienteret udviklingsarbejde, rådgivning og vejledning

 Kompetencer

  • Kan støtte flersprogede børn og unges sprogtilegnelsesproces
  • Kan planlægge, gennemføre og evaluere samt begrunde fagligt relaterede beslutninger i relation til egen praksis og i relation til lokalt udviklingsarbejde

 Moduler

Modul 1: Kommunikativ undervisning
Modul 2: Sprogtilegnelse
Modul 3: Sprog og fag – den sproglige dimension i fagundervisningen
Modul 4: Klasserumsforskning
Modul 5: Aktionsforskning
Modul 6: Udviklingsarbejde

Krav til deltagerne

Adgang til Diplomuddannelse i sprogtilegnelse og kommunikativ undervisning forudsætter, at ansøgeren har gennemført og bestået en læreruddannelse.

Omfang

Uddannelsen er en deltidsuddannelse. Sædvanligvis er de studerende ansat i en fuldtidsstilling, hvor der fra arbejdsgiveren ydes en reduktion i den enkeltes timetal. Deltagelse i uddannelsen anses derfor som en del af den studerendes arbejde.
Den samlede Akademiske Diplomuddannelse er en etårig uddannelse svarende til 60 ECTS-point, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år.
3 internater med et omfang på 40 timer vil ligge i efteråret og foråret samt et eksamensinternat i juni. Der er mødepligt til undervisningen, samt krav om aktiv deltagelse i undervisning. Til maj vil der være en skriftlig prøve.
Mellem internaterne skal der skabes kobling mellem teori og praksis, hvor der skal laves koblingsopgaver til alle moduler, der løses på den skole man kommer fra. En koblingsopgave er et skriftligt produkt på 6-8 sider, som den studerende udarbejder på sin respektive skole/institution.

Om

2019-36
Der undervises på dansk
Undervisere fra Institut for Læring med flere
Regionalt eller lokalt afhængig af antal tilmeldte
MODUL 1 og 2: 40 timer i september, 40 timer i januar og eksamen i maj/juni MODUL 3 og 4: 40 timer i september, 40 timer i januar og eksamen i juni. MODUL 5 og 6: 40 timer i september, 40 timer i januar og eksamen i juni
Minimum 8 på et hold