Diplomuddannelse i specialpædagogik

Faget sigter mod at gøre den studerende i stand til at varetage en bred vifte af specialpædagogiske opgaver i skolen.Diplomuddannelsen er en et - årig uddannelse svarende til 60 ECTS point på heltid, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år, hvor der læses to studieenheder (semestre) parallelt hvert år.

Mål

Formålet med diplomuddannelsen i specialpædagogik er at, sætte den studerende i stand til at begrunde, planlægge, gennemføre og evaluere undervisning af børn og unge i komplicerede læringssituationer, under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger.

Faget sigter mod at gøre den studerende i stand til at varetage en bred vifte af specialpædagogiske opgaver i skolen.

Studieordning i Diplomuddannelse findes på:  https://da.uni.gl/efteruddannelse/diplomuddannelse-i-specialpaedagogik.aspx

Målgruppe

Adgang til Diplomuddannelse i specialpædagogik forudsætter, at ansøgeren har gennemført og bestået en læreruddannelse.

Indhold

Diplomuddannelsen er en et - årig uddannelse svarende til 60 ECTS point på heltid, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år, hvor der læses to studieenheder (semestre) parallelt hvert år.

Semester 1: Videnskabsteori og metode

Semester 2: Specialpædagogik som fag- og forskningsfelt

Semester 3: Kategorisering og diagnosticering

Semester 4: Specialundervisningens praksisformer

Semester 5: Relationsarbejde, skole/hjem samarbejde og tværprofessionalitet.

Semester 6: Specialpædagogisk afgangsprojekt.

Gennem studiet gennemgås:

  • Videnskabsteori, herunder de mest udbredte paradigmer, som grundlag og arbejdsmåde ved de handlinger, som udføres indenfor specialpædagogisk. 
  • Professionsrelevant teori om viden og videnskab gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering,
  • Egen professionelle selvforståelse og initiativer til udvikling og implementering af ny pædagogisk viden og nye pædagogiske metoder,
  • Kvalitative og kvantitative metoder og deres muligheder og begrænsninger i samfundsvidenskabelige undersøgelser.
  • Refleksivitet i forhold til egen professionelle selvforståelse.
  • Initiativer til udvikling og implementering af ny pædagogisk viden og nye pædagogiske metoder,
  • Kvalitative og kvantitative metoder og deres muligheder og begrænsninger i samfundsvidenskabelige undersøgelser.

Krav til deltagerne

Studiet er opbygget som et deltidsstudium og fungerer således ved, at den studerende arbejder ved siden af studierne. Derved lægges der op til semesterbaseret undervisning på internater. Der er mødepligt til undervisningen, samt krav om aktiv deltagelse i undervisning.

Mellem internaterne skal der skabes kobling mellem teori og praksis, hvor der skal laves koblingsopgaver til alle semestre, der løses på den skole man kommer fra.

Om

2020-31
Grønlandsk/ dansk
Institut for Læring
Institut for Læring, Ilinniarfissuaq / Uddannelsesstyrelsen
Centralt
Der er 3 internater á 40 timer hvert år i efteråret og foråret samt et eksamensinternat i maj/juni. Til maj/ juni vil der være eksamener i to studieenheder.
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2020
Minimum 10
Diplomuddannelsen er en et - årig uddannelse svarende til 60 ECTS point på heltid, som tages som et deltidsstudium fordelt over 3 år, hvor der læses to studieenheder (semestre) parallelt hvert år.