Censorkursus for ledere

Arbejde med prøvekrav, tekstopgivelser m.m. med udgangspunkt i ’Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen’ med henblik på at kvalificere personer til at vejlede i skolen om de skriftlige og mundtlige prøver.

Mål

At informere, give indsigt og forståelse for principper og krav til de afsluttende prøver og censurering i prøvefag, samt give en fælles baggrund og holdning til kravene.

At kvalificere personer til at vejlede i skolen om de skriftlige og mundtlige prøver.

Målgruppe

Skolens ledere

Indhold

Arbejde med ’Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen’ og vejledning for faget.

Gennemgang og diskussion af autentiske elevbesvarelser. Forelæggelse af elektronisk retteprogram.

Arbejde med prøvekrav og bedømmelseskriterier ved de mundtlige og skriftlige prøver i faget.

Der diskuteres tekstopgivelser, mundtlige prøveoplæg og sammenhæng med den daglige undervisning, det opgivne stof m.m.

Krav til deltagerne

Deltagerne skal være trinledere på ældstetrinnet, skoleledere/-inspektører, evt. fagvejledere med tilknytning til prøver

Om

2020-18
Grønlandsk/dansk
Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen
Oplyses senere
August/september. Meddeles senere afhængigt af tilmeldinger.
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2020
Min. 30 deltagere i alt, fx gerne 1-2 fra hver prøveafholdende skole.
3 dage á 8 timer. i alt 24 timer. Program udsendes elektronisk før kurset.