Censorkursus for faglærere

Arbejde med prøvekrav, tekstopgivelser m.m. med udgangspunkt i ’Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen’ med henblik på at kvalificere personer, som kan censurere ved de skriftlige og mundtlige prøver.

Mål

At informere, give indsigt og forståelse for principper og krav til de afsluttende prøver og censurering i prøvefag, samt give en fælles baggrund og holdning til kravene.

At kvalificere personer, som kan censurere ved de skriftlige og mundtlige prøver.

Målgruppe

Lærere som er interesserede i at få viden og indsigt i de skriftlige og mundtlige prøver i faget – og som ønsker at kvalificere sig som censorer ved 10. klasses prøver.

Indhold

Arbejde med ’Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen’ og vejledning for faget.

Gennemgang og diskussion af autentiske elevbesvarelser. Forelæggelse af elektronisk retteprogram.

Arbejde med prøvekrav og bedømmelseskriterier ved de mundtlige og skriftlige prøver i faget.

Der diskuteres tekstopgivelser, mundtlige prøveoplæg og sammenhæng med den daglige undervisning, det opgivne stof m.m.

Krav til deltagerne

Lærere, der underviser i ældstetrinnet.

Om

2020-17
Grønlandsk/dansk
Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen
Oplyses senere
August/september. Meddeles senere afhængigt af tilmeldinger.
Ansøgningsfrist: 1. marts, 2020
Min. 30 deltagere i alt, fx gerne 1-2 fra hver prøveafholdende skole.
3 dage á 8 timer. i alt 24 timer