Bevægelse i undervisningen 22

Kurset bevægelse i undervisningen sætter fokus på at skabe bevægelse, læring og variation i din undervisning, og derved imødekomme anbefalingerne for daglig fysisk aktivitet. Du får inspiration og redskaber til at inddrage bevægelse i den daglige undervisning. Kurset er til dig, der gerne vil i gang med og inspireres til at styrke elevernes evne til at fokusere og koncentrere sig gennem bevægelse i undervisningen (BIU).

Mål

Kurset tager afsæt i forskningsmæssige argumenter, der er relevante for folkeskolens elever

  1. sanser og kropslige erfaringer, hvilket giver en bedre forståelse
  2. fysisk aktivitet som fordrer kognitive funktioner og biologiske processer
  3. øget trivsel og motivation for at gå i skole.

Kurset tilbyder adgang til god og grundig praksiserfaring og ideer til anvendelse af bevægelse i undervisning, som du enten kan bruge direkte i undervisning eller som du let kan justere, så det passer til netop dit mål.

Kurset har til at mål at øge din viden om fysisk aktivitet og hvordan fysisk aktivitet kan være med til at støtte læringen i grundskolens fag. Bevægelse i undervisningen skaber variation og giver eleverne et naturligt afbræk i en ofte stillesiddende hverdag. Bevægelsen kan medvirke til at øge koncentrationen og øge elevernes sociale kompetencer i undervisningen. Du vil få inspiration til, hvordan du gennem bevægelse kan differentiere og undervise med flere læringsstile.

Igennem mere bevægelse i skolen kan elevernes inspireres og motiveres til mere bevægelse i deres hverdag, hvilket er et sundt tilvalg i livet.

Målgruppe

Alle skolens lærere fra yngste til ældste.

Indhold

Indholdet i kurset forløber over tre dage, og vil give lærere og timelærere kompetencer til at opnå nedenstående læringsmål fra forskellige fag:

  • at medvirke til at styrke elevernes personlige identitet og selvværd. 
  • at fremme elevernes lyst og evne til at opleve, vurdere, reflektere og tage stilling.
  • at eleverne oplever sprog som et vigtigt redskab i formidling af viden og erfaring, i samarbejde og i al menneskelig interaktion i øvrigt. 
  • at give eleverne positive oplevelser med praktisk, musisk og fysisk aktivitet. 

at eleverne oplever værdien og glæden ved at udføre praktiske, musiske og fysiske aktiviteter i fællesskab med andre.

Omfang

Der er mulighed for at aftage et særligt tilrettelagt forløb, hvis tre dage ikke kan afsættes.

Krav til deltagerne

Underviser i et fag i folkeskolen fra 1.-10. klasse.

Om

2022-01
Delvist grønlandsk og delvist dansk
Institut for Læring
Victoria Black og Pilo Samuelsen, Institut For Læring / Ilinniarfissuaq
Lokalt
Efter aftale med Institut for læring og den enkelte skole
Ansøgningsfrist: 1. marts 2022
Minimum 4 max 40
3 dage á 8 timer