Aktionslæringsforløb - Komplicerede læringssituationer

Skræddersyet skolebaseret aktionslæringsforløb med fokus på elever i komplicerede læringsvanskeligheder.

Mål

At give lærere og ledelse muligheder for at videreudvikle pædagogik, didaktik og skolens organisering i forhold til elever i komplicerede læringssituationer.

At opnå større faglig, pædagogisk og psykologisk indsigt i forhold vedrørende undervisningen af elever i komplicerede læringssituationer.

At lære aktionslæringsmetoden at kende og anvende den i udviklingen af skolens praksis omkring elever i komplicerede læringssituationer.

Målgruppe

Skoler der ønsker at udvikle deres pædagogik, didaktik og organisering i forhold til elever i komplicerede læringssituationer.


Indhold

Med udgangspunkt i skolens konkrete cases vedrørende udfordringer og problemstillinger vælges fagligt indhold.

Med udgangspunkt i skolens udfordringer formuleres udviklingsforløb, som afprøves og evalueres i tiden mellem de to forløb på henholdsvis tre til fire dage som er placeret i efteråret og de to dage som placeres i foråret.

Aktionslærings-metoden.

Krav til deltagerne

Vilje til at finde nye veje og lade sig udfordre i det pædagogiske arbejde med elever, som kræver noget andet end de fleste. Åbenhed for det faktum, at der ikke er lette løsninger.

Samarbejde i teams, observation af kollegers undervisning og deltage i kollegial refleksion gennem didaktiske samtaler (Aktionslæringsmodellen).

Om

2020-01
Grønlandsk og dansk, med mulighed for simultantolkning
Institut for Læring
Lisa Korneliussen, Kamilla Frimodt Madsen, Sara S. Lynge, undervisere ved Ilinniarfissuaq.
Lokalt
Skoleåret 2020/2021 Efter aftale med Ilinniarfissuaq/Institut for læring og den enkelte skole.
Ansøgningsfrist: 1. marts 2020
Skolens lærerkollegium og ledelse. Små skoler i det samme område kan evt. søge sammen om et fælles forløb.
3 -4 dage à 8 timer (i efteråret) = 24 -32 timer + 2 dage á 8 timer (i foråret)= 16 timer, i alt 40-48 timer