Aktionslæringsforløb - elever i komplicerede læringssituationer

Skræddersyet skolebaseret aktionslæringsforløb med fokus på elever i komplicerede læringsvanskeligheder.

Mål

At give lærere og ledelse muligheder for at videreudvikle pædagogik, didaktik og skolens organisering i forhold til elever i komplicerede læringssituationer.

At opnå større faglig, pædagogisk og psykologisk indsigt i forhold vedrørende undervisningen af elever i komplicerede læringssituationer.

At lære aktionslæringsmetoden at kende og anvende den i udviklingen af skolens praksis omkring elever i komplicerede læringssituationer.

Målgruppe

Skoler der ønsker at udvikle deres pædagogik, didaktik og organisering i forhold til elever i komplicerede læringssituationer.


Indhold

Med udgangspunkt i skolens konkrete cases vedrørende udfordringer og problemstillinger vælges fagligt indhold.

Med udgangspunkt i skolens udfordringer formuleres udviklingsforløb, som afprøves og evalueres i tiden mellem de to forløb på henholdsvis tre dage som er placeret i efteråret og de to dage som placeres i foråret.

Aktionslærings-metoden.

Krav til deltagerne

Vilje til at finde nye veje og lade sig udfordre i det pædagogiske arbejde med elever, som kræver noget andet end de fleste. Åbenhed for det faktum, at der ikke er lette løsninger.

Om

2019-21
Grønlandsk og dansk, med mulighed for simultantolkning
Lisa Korneliussen og Kamilla Frimodt Madsen, undervisere ved Ilinniarfissuaq.
Lokalt
Skoleåret 2019/2020 Efter aftale med Ilinniarfissuaq/Institut for læring og den enkelte skole.
Ansøgningsfrist: 1. marts 2019
Skolens lærerkollegium og ledelse. Små skoler i det samme område kan evt. søge sammen om et fælles forløb.
3 dage à 8 timer (i efteråret) + 2 dage á 8 timer (i foråret)