Kursus i afsluttende evaluering (afgangsprøver)

Fælles for fagområderne sprog, matematik og natur samt kultur og samfund og/eller religion og filosofi.

Mål

At informere, give indsigt og forståelse for principper og krav til de afsluttende prøver og censurering i prøvefag, samt give en fælles baggrund og holdning til kravene.

At kvalificere personer, som kan censurere ved de skriftlige og/eller mundtlige prøver.

Målgruppe

Lærere som er interesserede i at få viden og indsigt i de skriftlige og mundtlige prøver i faget – og som evt. ønsker at kvalificere sig som censorer ved 10. klasses prøver i faget.

Indhold

Arbejde med ’Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen’ og vejledning for faget.
Arbejde med prøvekrav og bedømmelseskriterier ved de mundtlige og skriftlige prøver i faget.
Gennemgang og diskussion af autentiske elevbesvarelser. Forelæggelse af elektronisk retteprogram.
Der diskuteres tekstopgivelser, mundtlige prøveoplæg og sammenhæng med den daglige undervisning, det opgivne stof m.m.

Endvidere vil der være input om og arbejde med aktuelle fagfaglige emner samt mulighed for ideudveksling om emner, undervisningsforløb, arbejdsformer, løbende evaluering, undervisningsmaterialer mm.

Krav til deltagerne

Lærere, der underviser i grønlandsk, dansk, engelsk, 3. fremmedsprog, matematik, naturfag eller religion og filosofi.

Program

Program udsendes elektronisk før kurset og ellers lægges ud på fælles konference.

Om

2023-03
Grønlandsk/dansk
Uddannelsesstyrelsen
Uddannelsesstyrelsen
Regionalt kursus / Nuuk
Tidspunktet af tales senere
Ansøgningsfrist: 1. marts 2023
Min. 15 personer
3 dage à 8 timer