Afsluttende evaluering (afgangsprøver) fælles for prøvefag

Arbejde med ’Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen’ og vejledning for faget.

Mål

At informere, give indsigt og forståelse for principper og krav til de afsluttende prøver og censurering i prøvefag, samt give en fælles baggrund og holdning til kravene.

At kvalificere personer, som kan censurere ved de skriftlige og/eller mundtlige prøver.

Målgruppe

Lærere som er interesserede i at få viden og indsigt i de skriftlige og mundtlige prøver i faget – og som evt. ønsker at kvalificere sig som censorer ved 10. klasses prøver i faget.

Indhold

Arbejde med ’Hjemmestyrets bekendtgørelse om den afsluttende evaluering i folkeskolen’ og vejledning for faget.
Arbejde med prøvekrav og bedømmelseskriterier ved de mundtlige og skriftlige prøver i faget.
Gennemgang og diskussion af autentiske elevbesvarelser. Forelæggelse af elektronisk retteprogram.
Der diskuteres tekstopgivelser, mundtlige prøveoplæg og sammenhæng med den daglige undervisning, det opgivne stof m.m.

Krav til deltagerne

Lærere, der underviser i ældstetrinnet, fagvejledere samt trinledere.

Program

Program udsendes elektronisk før kurset og ellers lægges ud på fælles konference.

Om

2019-42
Grønlandsk/dansk
Uddannelsesstyrelsen
Workshop tilbydes på 4 store regioner. Kan arrangeres regionalt eller lokalt afhængigt af tilmeldte
August/september/oktober 2019. Meddeles senere afhængigt af tilmeldinger
Ansøgningsfrist: 1. marts 2019
Min. 30 deltagere i alt. Gerne 3-6 fra hver prøveafholdende skole.
3 dage à 8 timer